Enhedslisten sikrer vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb

Enhedslisten har sikret via ændringsforslag, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter en af kommunen fastsat standard.

Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes.

Men loven giver mulighed for, at kommunen kan udarbejde en plejeinstruks for de nedklassificerede vandløb, som ejeren skal følge i sin pleje af vandløbet.

Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks, og dette er nu efter ny udvalgsbehandling vedtaget på byrådsmøde 4. februar 2019 (link til punktet).

Ændringsforslaget, der sikrede vedligeholdelses-regulativ for de nedklassificerede vandløb:
Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb
Vandløbsloven giver mulighed for, at man kan lave rammer for hvordan et vandløb skal vedligeholdes når det privatiseres. Med den baggrund forslår Enhedslisten, at forvaltningen udarbejder et udkast til rammer for vedligeholdelse af de enkelte vandløb, der gøres private – disse rammer kan eventuel laves med udgangspunkt i de allerede eksisterende regulativer. Forvaltningens udkast godkendes på et senere møde i miljø – og teknikudvalget.