Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her.

Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.
Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke.

Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med.

Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker.

Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.

Jeg tænker tit på hvor svært det må være at flygte fra krig og fængsel og komme herop. Komme herop med traumer og blive modtaget, som om man “bare kommer for at nasse på samfundet”

For 20 år siden var det anderledes, da var Danmark verdensberømt for sin åbenhed og tolerance. Som i 30ernes Tyskland starter det med at man finder syndebukke for den utryghed som samfundsmæssige problemer skaber. I Tyskland gav man griske Jøder skylden for den økonomiske krise – og endte med at jøder var undermennesker og tyskere af arisk fødsel var overmennesker.

I Danmark starter det med angsten for terrorismen, som muslimerne får skyld for, dernæst vokser det – igen under en økonomisk krise – til vrede over at man kommer til DK for at få del i vores velfærd.

Og nu er en regering, der med kager fejre at man gør tilværelsen vanskeligere og sværere for mennesker i nød – og endda partier der opstiller til det kommende folketingsvalg, der mener at danske børn er mere værd end andre børn.

Racisme er hæslig og farlig, fordi den fører hen mod nedbrydningen af demokratiet, der jo fundamentalt bygger på AT VI ALLE ER LIGE UANSET KØN RACE OG TRO – at vi alle har en stemme.

Det er forståeligt, at der er utryghed i dag, der er kæmpe store problemer med klimakrise og krige i hele verden, Problemer som kræver samarbejde at løse. Vi skal netop bekæmpe at utrygheden fører til racisme og nedbrydning af demokratiet.

Derfor skal det ikke slutte i dag. Tirsdag D. 28. maj kl.19 på Fritidscentret her i Randers vil vi starte et netværk under parolen “Randers mod Racisme – for demokrati.” Gå hjem til din forening eller dine venner og find ud af om I vil være med. Send en repræsentant eller kom bare selv fordi du vil være aktiv.

Sammen finder vi så ud af, hvordan vi i praksis kan vise at I RANDERS ER VI MOD RACISME – OG FOR DEMOKRATI.