Kynisme kendetegner budgettet
(Pressemeddelelse). d. 23. oktober 2019

Det ser desværre ud til, at dette års budget ikke bliver et velfærdsbudget. Alt imens venstrefløjen har kæmpet imod besparelser på bl.a. specialundervisning og plejehjemslukninger, har Torben Hansen travlt med at lægge penge i sit eget valgkampsbudget med støtte fra Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti

Enhedslisten finder borgmesterens kompromisløse forhandlingsretorik uacceptabel. Det har været fuldstændig umuligt at få taget bare nogle af vores finansieringsforslag seriøst på trods af, at vi har været åbne og fleksible samt villige til at lytte til andres finansieringsforslag, hvis det kunne gøre det muligt at undgå en stor del af besparelserne på velfærdsområdet.

Vi er oprigtigt kede af det på vegne af bl.a. børnene og de ældre over endnu engang at stå med et budget, der prioritere prestigeprojekterne Hal 4 og byen til vandet samt at gøre skatten billigere for virksomhederne ved at sænke dækningsafgiften til et endnu lavere niveau, hvor den fastholdes i 5 år, hvilket går det umuligt at regulere på den i de kommende budgetter.

Vi mener, at aftalepartierne burde overveje, hvor meget valgkampsbudgetter og prestigeprojekter er værd i forhold til børns, syges, handicappedes og ældres dagligdag, ligesom vi endnu engang vil minde om risikoen for, at disse valg i sidste ende kommer til at betyde en større udgift for kommunen. En velfungerende kommune bør investere i sine borgere og deres helbred samt fremtidsudsigter, hvis de vil have dem som en ressource i fremtiden og ikke “bare” nogle befolkningsgrupper, man igen og igen vælger at spare på, fordi man kun ser dem som en udgift.

På venstrefløjen havde vi gerne set en skattestigning på 0,5%, som sammen med andre finansieringsmuligheder kunne have gjort dette års budget til et velfærdsbudget, hvor vi alle bidrog til forbedring af kommunens økonomi og muligheder for at påtage sig det nødvendige sociale ansvar. Den ønskede skattestigning ville for mange lavindkomstgrupper betyde blot ca. 150 kr. mere i skattebetaling – og mon ikke langt de fleste kunne acceptere dette, hvis det samtidig betød, at børnenes fremtid blev sikret, og at de ældre og syge kunne få en værdig sidste tid?

Vi kæmper videre – sammen!

Venlig hilsen

Frida Valbjørn Christensen, Medlem af Randers byråd, Enhedslisten