Billede af Simon Hviid Justesen.

Inklusion

Af Simon Hviid Justesen. Inklusion er godt. Når den er menneskeligt og fagligt velfunderet. Inklusion er skidt, når man gør, som byrådsflertallet, bestående af bl.a. store borgmesterpartier som S og V, gør det til et spørgsmål om økonomi. Det er godt at være ansvarlig i forhold til økonomi, men det er uansvarligt ikke at tænke over konsekvenserne af sine prioriteter. Med det i mente, så er det et velkendt faktum, at man i disse tider forsøger at inkludere flere børn med komplekse diagnoser, såsom ADHD og Aspergers i den almindelige folkeskole. Det er et eksperiment, der er dømt til at fejle – stakkels børn og deres familier. Folkeskolen er slet ikke gearet til opgaven, og man glemmer også hensynet til de andre elever. Når jeg skriver, det er eksperiment, der er dømt til at fejle: Man prøvede ligeledes inklusion i 80’erne og 90’erne. Baseret på erfaringerne fra dengang, burde man så ikke have indset, at det ikke fungerer i de rammer, folkeskolen kan tilbyde? Specielt ikke, når man ser på, at der indenfor Randers Kommune de seneste par år er blevet lukket skoler, omorganiseret og centraliseret, så man kan blive helt rundtosset ved tanken. Jeg må minde om, at Danmark

Billede af Anders Pedersen.

Landdistrikterne er også en del af kommunen!

Af Anders Pedersen. I takt med at Randers udvikler sig, udvikler hele kommunen sig, især de små landsbysamfund, som oplever stor befolkningstilvækst. Alligevel bliver området gang på gang forbigået, når det kommer til udvikling. Det ene øjeblik bliver den lokale folkeskole lukket, som det skete i Havndal, hvilket også ofte medfører, at lokale erhverv må dreje nøglen om. Det andet øjeblik skal både små og store cykle og gå i siden af vejen for at komme frem – uden nogen form for sikkerhed i form af cykelstier eller fortov. For at Randers kommune kan blive ved med at udvikle sig, er det vigtigt, at byrådet prioriterer mere end blot centrum. For at have en fungerende kommune i hele kommunen, skal vi også støtte lokalt. Trafiksikkerhed er meget vigtigt for Enhedslisten og bør også være vigtigt for resten af byrådet – dog sker der ikke meget i landsbyerne. Derfor har vi også flere gange foreslået, at der afsættes flere penge til trafiksikkerhed i budgettet, men uden held. Det giver ingen mening, at man f.eks. i Harridslev skal sende sin børn i skole langs ”landevejen”, selvom man bor inde i byen! Det er fuldstændigt uacceptabelt, og byrådet bør sætte ind for at

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Der er råd!

Af Frida Valbjørn Christensen. Det er ikke korrekt, når de typiske budgetpartier fortæller os, at de er nødt til at lave en grønthøsterbesparelse på 0,5%, nedlægge plejehjem eller fjerne klippekortsordningen for ældre for, at der er penge nok til at drive kommunen. Grønthøsterbesparelser og andre besparelser laves, så byrådsflertallet har råd til at imødekomme egne ønsker. Dette kan f.eks. være opsparing til en beton-bro og andre prestigeprojekter. Nedenfor fremlægges et mindre udpluk af Enhedslisten omprioriterings-forslag med relevante tal og henvisninger. Byrådet skal først og fremmest fokusere på borgerne Enhedslisten mener, at kommunerne er sat i verden for at hjælpe dem, der har brug for det. Dette kan gælde i kortere eller længere perioder. Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af politiske udvalg. Det er ikke nogen hemmelighed, at der godt kan snige sig et udvalg mere ind, hvis der ikke er nok udvalgs-formandsposter til at tilfredsstille konstituerings-partierne. Ved at nedlægge en enkelt direktørstilling kan der frigives 3,4 millioner kr. Dertil vil der ske besparelser ved at sammenlægge nogle af udvalgene. Der kan ydermere frigives ressourcer ved at fjerne udvalgenes mulighed for at tage på udlandsture. Der skal sikres breddeidræt og færre prestigeprojekter Randers Kommune

Børn- og skoleområdet skal opnormeres

Af Frida Valbjørn Christensen. Igennem byrådsperioden har der været en konstant politisk kamp mellem almen- og specialskoleområdet. Politikerne har sparet på det ene område for at finde penge til det andet. Samtidig er der blevet sparet massivt på børneområdet. Enhedslisten mener, at de to skoleområder skal økonomisk separeres, så de er økonomisk uafhængige af hinanden. Mon ikke der er en sammenhæng mellem antallet af børn med specielle behov og besparelserne på daginstitutionerne? De vigtigste år for videre udviklingDer skal ikke mere end et gymnasialt C-niveau i psykologi til for at vide, at de allerførste år i barnets levetid er de vigtigste for den videre udvikling. Hvis ikke man har et C-niveau i psykologi, kan det i stedet hurtigt læres ved at se historien om den lille dreng, Jørn i den meget kendte dokumentar ”Mors lille dreng”. De fleste forældre er bevidste om det, hvorfor det heller ikke er underligt, at bevægelsen ”Hvor er der en voksen?” har vokset sig så stor, som den har. Enhedslisten støtter denne bevægelse og har både været repræsenteret ved FORA-Randers’ opstartsmøde og i diverse demonstrationer. I 2020 lavede Enhedslisten et budgetforslag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten, der ville sikre de anbefalede minimumsnormeringer.

Miljøpolitik på naturens præmisser

Af Frida Valbjørn Christensen. En god miljøpolitik er relevant i alle samfundets sammenhænge. Enhedslisten vil i den kommende byrådsperiode bl.a. have fokus på Gudenåen og drikkevandet. Det er samtidig vigtigt, at det miljømæssige aspekt konstant indtænkes i nye tiltag. Fælles for hele det miljømæssige område er, at politikken lægges efter naturens præmisser. Gudenåen skal sættes friDer har gennem længere tid været diskussioner om pasning og pleje af Gudenåen blandt de syv kommuner, hvor Gudenåen løber i gennem. Nogle partier mener, at øget grødeskæring er den rette vej for at undgå oversvømmelser, mens Enhedslisten og andre har den stik modsatte holdning. Øget brug af grødeskæring vil forårsage, at nogle planter bliver mere aggressive og vokser hurtigere. Det svarer lidt til at tisse i bukserne for at holde varmen. Vi mener derimod, at befolkningen må respektere de naturlige aspekter, der er ved en fantastisk flod som Gudenåen. Det vil sige, at bebyggelser og dyrkning af landbrugsjord langs Gudenåens bred må begrænses, samtidig med at Tangeværket nedlægges. Det vil være en løsning, der gør, at Gudenåen kan komme tilbage til dens naturlige flora og fauna, og fiskene kan få et godt liv, hvilket vil få en positiv miljømæssig konsekvens. Det nytter ikke at

Nej til en klimabro! Hvad er alternativet?

Af Frida Valbjørn Christensen. Hvorfor siger Enhedslisten nej til en klimabro? Hvordan vil vi så løse trafikproblemerne, når vi ikke ønsker en ekstra bro? Igennem de senere år har byrådet diskuteret, hvordan der kan laves en tredje forbindelse over Randers Fjord/Gudenåen. En tredje forbindelse har været ønsket i forhold til de trængselsproblemer, der kan være over Randers bro i morgen- og eftermiddagstimerne. Men er en sådan forbindelse virkelig nødvendig, og er det den bedste løsning, vi kan komme på? Andelen af ældre stiger, mens børnetallet falderEnhedslisten anerkender, at der kan være trængselsproblemer omkring Randers bro, men finder en løsning, der indebærer bygning af en ny betonbro utidssvarende og problemskabende. Derudover mener Enhedslisten ikke, at der er taget højde for fakta. Børnetallet i Randers er faldende, mens andelen af ældre borgere er stigende, hvilket betyder, at andelen af indbyggere er, eller på længere sigt vil være, faldende. Medmindre en ny bro vil være skyld i et større ”tilflytningsboom” til Randers, hvilket forekommer usandsynligt, vil der altså være færre bilister på vejene i fremtiden. Det skal naturligvis også tillægges en vis betydning, at flere vælger at bruge bilen fremfor offentlig transport, men skal Randers kommune i en tid med et overbelastet klima

Naturen vandt, da Bækkestien blev fredet

Af Frida Valbjørn Christensen. Klimabroens linjeføring på Dronningborgsiden har længe skabt bekymring blandt beboerne i området omkring Bækkestien, da den eneste logiske vej at videreføre bilerne fra Klimabroen så ud til at være en linjeføring, der førte bilerne gennem Bækkestien. Store bekymringer blandt borgerneDen kommunale trussel af Bækkestiens eksistens skabte store protester og endte med, at Facebookgruppen ”Bevar Bækkestien” nåede 2600 medlemmer. Medlemmerne i gruppen var bekymrede for den store trafikmængde, der med de daværende planer muligvis skulle pløje igennem Bækkestien, lige op ad deres baghaver. En anden og meget vigtig bekymring blandt medlemmerne var også, at det skønne naturområde, som Bækkestien udgør, muligvis stod til at blive destrueret. Folkelig modstand reddede BækkestienI forbindelse med modstanden blev der oprettet underskriftindsamlinger, skrevet læserbreve, artikler m.v. Pressen var opmærksomme på problematikken. Det hele kulminerede i, at Konservative Folkeparti, der ellers fremstår splittede om, hvilken bro de ønsker, stillede forslag om at få fredet Bækkestien én gang for alle. Et forslag som Enhedslisten med stor glæde hilste velkommen, da det ikke blot ville fjerne borgernes bekymringer, men også sikre Bækkestien som et bevaret naturområde, når fremtidige byråd arbejder. Konservative Folkepartis forslag blev vedtaget. I Enhedslisten mener vi, at dette lige netop er den

Slut med at regne biomasse som CO2-neutral energikilde

Af Lise Baastrup. Slut med at tro, at afbrænding af træ, der udleder mere CO2 end kul og slår livet i skovene ihjel, er klimavenligt. Hundredvis af forskere har opfordret EU til at ekskludere træbiomasse fra målet om vedvarende energi, fordi konsekvenserne af træafbrændingen for natur og klima er enorme. Det er helt grotesk, at den klimaskadelige biomasse tæller som CO2-neutralt i EU og derfor støttes økonomisk/politisk og bremser omstillingen til ægte vedvarende energi. EUs “Fit for 55” burde én gang for alle markere overgangen til, at kun reelt CO2-neutral biomasse fra restprodukter fra træproduktion, bioaffald m.v. tælles som vedvarende energi. I Randers er energien stadig SORTVERDO reklamerer med, at de afbrænder certificeret træ samt støtter skovbrug. Men træ fra skove – uanset om det er certificeret eller ej – koster biodiversitet, fører til CO2-udledning og har store transportomkostninger. Derudover varer det mange år, før den nyplantede skov er vokset helt op og opsuger tilsvarende mængde CO2, som den skov, der er fældet. Syd for Randers er der områder, hvor udnyttelse af geotermisk energi er til stede – og der findes stadig både sol og vind som bæredygtige og klimavenlige alternativer. Så kære VERDO, jeres reklame om grøn energi er

Folkelig modstand udsatte plejehjemslukninger

Af Frida Valbjørn Christensen. Konsekvenserne af byrådsflertallets vanlige budgetmæssige effektiviseringskrav var skyld i, at flere plejehjem blev lukningstruede i 2019. En kæmpe frustration ramte både flere beboere og pårørende på de pågældende plejehjem. Borgeroprøret udsatte plejehjemslukningerne i 2018Med Velfærdslistens byrådsmedlem, Kasper Fuhr, som har plads i Omsorgsudvalget, i spidsen, blev der arrangeret borgermøder ved alle de berørte plejehjem. Modstanden mod byrådsflertallets planer om tvangsflytninger af ældre mennesker var stor. Enhedslisten bakkede op om dette arbejde. Vi deltog i borgermøder, hvor der dukkede mange mennesker op. Borgermøderne var til for at oplyse om, hvilke politiske beslutninger der var på vej, men også for at organisere en bevægelse og en parlamentarisk modstand, som også Venstre delvist bakkede op om. Borgermøderne viste sig da også at gavne. Der blev stablet en underskriftsindsamling og demonstration på benene. Som erfaringerne viser, skal taburetterne helst ryste under byrådsflertallet, før deres konstante nedskæringsplaner kommer til skamme. Man må sige, at taburetterne rystede denne gang, hvorfor byrådsflertallet måtte opgive deres beslutning. Dette blev dog, desværre, blot en udskydelse. Plejehjemslukningerne gennemførtes i 2019Det varede desværre ikke længe, før det viste sig, at byrådsflertallet var i stand til at tage afgørende negative beslutninger, da protesterne kom på afstand. I budgettet