Endelig er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført

Af Frida Valbjørn Christensen.

En ældre, der udsættes for omsorgssvigt, er en for mange.

Endelige er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført.

Undersøgelsen dækker bl.a. et tema om det samlede ældreområde og et særskilt tema om Huset Nyvang.

Vedrørende Huset Nyvang skitseres bl.a. følgende:

  • centeret var underfinansieret fra start
  • der blev gennemført visiteringer uden sikkerhed for, at centeret reelt var klar til at løfte opgaven
  • der har været en personaleudskiftning, der svarer til udskiftning af alt personale på 2,5 år
  • flere har oplevet ikke at få den pleje de har behov for
  • centeret er endnu ikke på et niveau, hvor man kan kaldet det ”specialiseret tilbud”, på trods af, at beboerne har brug for et sådant

Jeg er ikke i tvivl om, at langt de fleste medarbejdere knokler for at holde skruen i vandet, men med en underfinansieret arbejdsplads forstår jeg sgu godt, at det kan være svært.

Det skal dog lykkedes. En ældre der bliver udsat for omsorgssvigt, er en for mange. Der skal derfor holdes fast og justeres på den handleplan som byrådet vedtog i januar, og hvis dette kræver yderligere tilførsel af ressourcer, så skal de bare tildeles lige med det samme.

Enhedslisten ser med glæde, at borgmesteren er begyndt at tage tingenes tilstand alvorligt og har indkaldt til forhandlinger, hvor vi håber på at kunne finde en god løsning, til gavn for de ældre.