Fællesskab og samarbejde fortsætter i valgforbund

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten indgår valgforbund.

Efter et særdeles godt og tæt samarbejde i den igangværende byrådsperiode finder vi det naturligt at indgå i et fælles valgforbund.

Borgernes talerør

Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten har gennem en række sager i byrådsperioden kæmpet nogle kampe i fællesskab for borgerne i Randers kommune. Herunder et lille udpluk:

  • Dagplejernes urimelige arbejdsvilkår under Covid-19.
  • Stjernehussagen.
  • Skandalesagen på ældreområdet og plejehjemslukningerne.

Fælles for alle disse sager er det tværpolitiske arbejde alle tre lister/partier har lagt for dagen samt inddragelse af berørte borgere for at komme til bunds i sagerne og finde de rigtige løsninger. Generelt er alle tre parter interesserede i de tværpolitiske løsninger, som bl.a. også kommer til udtryk i samarbejdet om Folkemøde Randers.

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten arbejder ligeledes sammen i det daglige og stiller blandt andet fælles budgetforslag.

Den fælles kamp for en værdig velfærd fortsætter

Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten vil fortsætte det fælles arbejde for en værdig velfærd for alle kommunens borgere.

Vi vil ikke se til, mens arbejdsvilkårene for dagplejerne rammer bunden, eller mens Niels går rundt med beskidt ble i ni timer. Det er vores pligt at handle.

Derudover vil vi fortsat bevare åbenheden og kontakten med borgerne i verserende og nye sager, ligesom vi i den kommende byrådsperiode vil bevare vores fokus på Verdo-skandalen, bekæmpelse af social uretfærdighed og den grønne dagsorden.

Klimafokus

Vi vil sætte endnu mere fokus på klimaet, også lokalt, da vi skal foretage alvorlige ændringer i fællesskab, hvis vi skal nå at rette op på de mange klimarelaterede problemer, som mennesket selv har været med til at skabe.

Samarbejde

Vi mener alle, at Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten generelt supplerer hinanden godt i de forskellige udvalg, hvorfor vores byrådsmedlemmer Kasper Fuhr, Bjarne Overmark og Frida Valbjørn også løbende afholder møder omhandlende sagerne på økonomiudvalgets dagsorden. Vi er dog stadig to selvstændige lister og et parti, der særskilt tager stilling til de enkelte sager både i udvalgene og i byrådssalen, men vi står sammen, for vi kan ikke løse de her opgaver alene.

Det er vigtigt at understrege at vores valgforbund ikke er lukket, og at vi fortsat er klar til drøftelser med andre interesserede.

For yderligere information: Frida Valbjørn Christensen.