Børn- og skoleområdet skal opnormeres

Af Frida Valbjørn Christensen.

Igennem byrådsperioden har der været en konstant politisk kamp mellem almen- og specialskoleområdet.

Politikerne har sparet på det ene område for at finde penge til det andet. Samtidig er der blevet sparet massivt på børneområdet. Enhedslisten mener, at de to skoleområder skal økonomisk separeres, så de er økonomisk uafhængige af hinanden.

Mon ikke der er en sammenhæng mellem antallet af børn med specielle behov og besparelserne på daginstitutionerne?

De vigtigste år for videre udvikling
Der skal ikke mere end et gymnasialt C-niveau i psykologi til for at vide, at de allerførste år i barnets levetid er de vigtigste for den videre udvikling. Hvis ikke man har et C-niveau i psykologi, kan det i stedet hurtigt læres ved at se historien om den lille dreng, Jørn i den meget kendte dokumentar ”Mors lille dreng”.

De fleste forældre er bevidste om det, hvorfor det heller ikke er underligt, at bevægelsen ”Hvor er der en voksen?” har vokset sig så stor, som den har. Enhedslisten støtter denne bevægelse og har både været repræsenteret ved FORA-Randers’ opstartsmøde og i diverse demonstrationer.

I 2020 lavede Enhedslisten et budgetforslag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Velfærdslisten og Beboerlisten, der ville sikre de anbefalede minimumsnormeringer.

Specialområdet vokser
Gennem de senere år har vi været vidner til, at antallet af børn med særlige behov er vokset markant. Det er ikke underligt! Der er naturligvis flere faktorer, men når kommunerne år efter år sparer på børneområdet, risikerer vi, at børnene ikke får den hjælp, støtte og omsorg, de har brug for i de første år, der netop er så vigtige.

Står det til Enhedslisten, skal børneområdet altså opnormeres til mindst, de anbefalede minimumsnormeringer, så vi sikrer, at alle kommer godt fra start.

Et fair skolesystem med fokus på den enkelte elevs behov
Samtidig med at børneområdet opnormeres, er det vigtigt at have fokus på, at alle elever får et godt skoleliv. Der vil altid være nogen, som har brug for et andet tilbud end den almene folkeskole, og det skal der være plads til.

På nuværende tidspunkt er budgettet opdelt sådan, at det er den enkelte skole, der skal visitere eleverne til specialtilbud. Det vil altså også sige, at det er den pågældende skole, hvor barnet oprindeligt er elev, der skal betale regningen.

I Enhedslisten finder vi dette helt skævt. Vi vil arbejde for, at kasserne bliver delt op, så skolelederen ikke har de økonomiske briller på, når børnene skal visiteres. Midlerne skal ikke tages fra den enkelte skoles budget, men fra en separat kasse, der udelukkende indeholder ressourcer til tildeling af specialtilbud.

Samtidig skal der gøres helt op med den økonomisk forsnævrede tankegang. Børnene må komme i første række, og hvis der absolut skal tales økonomi, mener Enhedslisten, at dette vil gavne kommunekassen. Børnene får det tilbud, de har behov for, og vi mindsker risikoen for at tabe dem på gulvet – og dermed betyde en større økonomisk udgift senere i livet.

En generel forbedring af almen- og specialskoleområdet
Udover førnævnte tiltag, der ikke bare vil styrke livskvaliteten for de elever, der har brug for øget støtte og omsorg, men også sikrer en generel bedre kvalitet i folkeskolen, skal der ske en generel forbedring af de to områder.

En kombination af 2-lærer-ordninger og mindre klasser på begge områder og ansættelse af flere lærere og pædagoger med specialiseret viden på specialskoleområdet skal sikre god kvalitet. Dette kræver dog, at byrådet vil tildele midlerne, der sikrer, at skolerne har råd til at forbedre kvaliteten. Samtidig skal vi gennem en nedsættelse af lærernes undervisningsprocent sikre bedre forberedelsestid og bedre undervisning.

Enhedslisten takker de forældre og andre pårørende, der gang på gang har sat fokus på disse områder, men som desværre længe har lidt under store besparelser. Vi vil fortsætte med at kæmpe for og med jer!

Der er råd: der henvises til artiklen om finansiering af velfærdsområderne.