Prestigeprojektet Huset Nyvang

Af Frida Valbjørn Christensen.

Igennem denne og foregående byrådsperiode har det været almindeligt kendt, at ikke alt har været fryd og gammen på plejehjemmet, Huset Nyvang. Huset Nyvang var et af tidligere Borgmester, Claus Omann Jensens, prestigeprojekter.

Der viste sig ikke at være meget prestigeprojekt over det famøse plejehjem. Det daværende byråd havde rigtigt nok sørget for fine faciliteter med spabad, campingvogn, bagerbutik m.m. Det viste sig dog hurtigt, at der hverken var sat ressourcer af til at varetage faciliteterne eller de ældre.

Den skelsættende dokumentar
Da tilsynsrapporten udkom, fik vi alle syn for sagn, samtidig med at de pårørende alt for længe havde forsøgt at råbe byrådet op. Men byrådsflertallet ønskede ikke at lytte til de problemer, som de pårørende fortalte om.

Dette resulterede i, at flere pårørende indvilligede i, at TV2 satte skjulte kameraer op i deres ældre pårørendes boliger. Kameraer, der skulle dokumentere den omsorgssvigt, som deres pårørende var udsat for på plejehjemmet.

Det lykkedes da også, og den skelsættende dokumentar, der blev vist på TV2Play og TV2, viste bl.a. at Niels på Huset Nyvang gik rundt med beskidt ble i 9 timer. Han fik ikke hjælp selvom, den demente mand åbenlyst forsøgte at få kontakt til personalet op til flere gange. Et personale, der i øvrigt hverken guider Niels ordentligt eller taler pænt.

Socialdemokratiet – de handlingslammede
Hvis man ikke kender Socialdemokratiet i Randers kommune og ved, hvor handlingslammede og splittede den gruppe kan være, ville man nok tro, at Borgmesteren og udvalgsformanden ville træde i karakter i det sekund, de så denne dokumentar. Men i Enhedslisten kender vi godt de lokale Socialdemokrater, og vi kunne næsten forudse, hvad der ville ske.

Borgmester, Torben Hansen, havde ikke mulighed for at kommentere dokumentaren, idet han var på ferie. Udvalgsformand, Fatma Cetinkaya, havde heller ikke mulighed for at kommentere dokumentaren, da hun, af uforklarlige årsager, ikke ønskede at se den på TV2 Play, men ville vente til den blev bragt i TV.

Da skjulte kameraer, pårørende og politisk pres banede vejen til handling
Der var altså ikke meget hjælp af hente, hvorfor alle andre partier, med undtagelse af Konservativt Folkeparti, satte sig sammen og udarbejdede et undersøgelseskommissorium. Der var ikke bare tale om en undersøgelse af Huset Nyvang, men en ekstern undersøgelse af hele ældreområdet i Randers kommune.

Samtidig indkaldte de syv partier og lister (Venstre, Radikale Venstre, Velfærdslisten, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor undersøgelseskommissoriet skulle vedtages.

I forlængelse af dette fulgte pressen slagets gang samtidig med, at pårørende også forsøgte at presse på.

Forslaget blev vedtaget, og alle byrådets mandater støttede.

Hvad er der sket siden?
Siden forslaget blev vedtaget, er der blevet fyret en række medarbejdere fra Huset Nyvang. Samtidig er der sket en opnormering på baggrund af forhandlinger mellem alle byrådets partier i december 2020.

Siden undersøgelsens resultat blev offentliggjort, har byrådsflertallet vedtaget en længerevarende handlingsplan. Enhedslisten kunne ikke støtte denne handlingsplan, da tiltagene er for lang tid undervejs, og man ikke i ventetiden ønsker at prioritere midler til, at de ældre får den støtte og omsorg, som de har behov for.