Slut med at regne biomasse som CO2-neutral energikilde

Af Lise Baastrup.

Slut med at tro, at afbrænding af træ, der udleder mere CO2 end kul og slår livet i skovene ihjel, er klimavenligt.

Hundredvis af forskere har opfordret EU til at ekskludere træbiomasse fra målet om vedvarende energi, fordi konsekvenserne af træafbrændingen for natur og klima er enorme. Det er helt grotesk, at den klimaskadelige biomasse tæller som CO2-neutralt i EU og derfor støttes økonomisk/politisk og bremser omstillingen til ægte vedvarende energi.

EUs “Fit for 55” burde én gang for alle markere overgangen til, at kun reelt CO2-neutral biomasse fra restprodukter fra træproduktion, bioaffald m.v. tælles som vedvarende energi.

I Randers er energien stadig SORT
VERDO reklamerer med, at de afbrænder certificeret træ samt støtter skovbrug. Men træ fra skove – uanset om det er certificeret eller ej – koster biodiversitet, fører til CO2-udledning og har store transportomkostninger. Derudover varer det mange år, før den nyplantede skov er vokset helt op og opsuger tilsvarende mængde CO2, som den skov, der er fældet.

Syd for Randers er der områder, hvor udnyttelse af geotermisk energi er til stede – og der findes stadig både sol og vind som bæredygtige og klimavenlige alternativer.

Så kære VERDO, jeres reklame om grøn energi er en SORT løgn!