Billede af Anders Pedersen.

Landdistrikterne er også en del af kommunen!

Af Anders Pedersen.

I takt med at Randers udvikler sig, udvikler hele kommunen sig, især de små landsbysamfund, som oplever stor befolkningstilvækst. Alligevel bliver området gang på gang forbigået, når det kommer til udvikling. Det ene øjeblik bliver den lokale folkeskole lukket, som det skete i Havndal, hvilket også ofte medfører, at lokale erhverv må dreje nøglen om. Det andet øjeblik skal både små og store cykle og gå i siden af vejen for at komme frem – uden nogen form for sikkerhed i form af cykelstier eller fortov.

For at Randers kommune kan blive ved med at udvikle sig, er det vigtigt, at byrådet prioriterer mere end blot centrum. For at have en fungerende kommune i hele kommunen, skal vi også støtte lokalt.

Trafiksikkerhed er meget vigtigt for Enhedslisten og bør også være vigtigt for resten af byrådet – dog sker der ikke meget i landsbyerne. Derfor har vi også flere gange foreslået, at der afsættes flere penge til trafiksikkerhed i budgettet, men uden held. Det giver ingen mening, at man f.eks. i Harridslev skal sende sin børn i skole langs ”landevejen”, selvom man bor inde i byen! Det er fuldstændigt uacceptabelt, og byrådet bør sætte ind for at sikre de bløde trafikanters sikkerhed.

Vi vil blive ved med at kæmpe for flere cykelstier, mere fortov og generelt langt bedre sikkerhed for de bløde trafikanter. Det nytter nemlig ikke blot at sætte et skilt op med “Pas på” eller “Hold afstand”, der skal en seriøs forskel til.

Udover mangel på trafiksikkerhed udenfor byen, mangler der også generel borgerinddragelse af landdistrikterne. Den ene busrute efter den anden bliver lukket, og flere og flere afgange forsvinder fra køreplanerne. Argumentet for at fjerne busserne er, at folk ikke bruger dem, men det klinger hult, når man snakker med folk i lokalområdet. Der er mange, der gerne vil bruge bussen – den kører bare ikke, eller man skal gå 2 km for at ramme et stoppested.

Man bruger gamle data, når man beslutter sig, i stedet for at kigge på, hvor mange der flytter til byen. Mange husstande ville kunne spare en bil væk, hvis busserne kørte – det er både godt for økonomien og godt for miljøet.