Billede af Kalle Nielsen.

Flere cykelstier, pendlerpladser og elladestandere

Af Kalle Nielsen.

Når et byrådsflertal fastholder, at kommunens samlede opsparing skal bruges på flere bilveje og flere bilbroer, så svigter byrådsflertallet totalt deres børn, børnebørn, fremtidige generationer og resten af Jorden. Det er ansvarsløst. For sandheden er, at vi har brug for meget store investeringer i fremtidens infrastruktur.

Det vil især sige infrastruktur til de kortere ture, hvor (el)cykler, elløbehjul og smarte elscootere, m.m. vil præge billedet og kræve infrastruktur i form af langt flere cykelstier, små parkeringspladser og nye muligheder for el-opladning i kommunens mange boligejendomme. Det har vi ikke råd til, hvis kommunens opsparingsbuffer bruges på flere bilbroer og flere bilveje.

Vi kan ikke undvære biler i den nære fremtid
Hverken i dag eller de næste 30-50 år. Heldigvis har vi en virkelig god bil-infrastruktur i dag – den bedste i historien. Vi skal omstille os til et drivhusgas neutralt bæredygtigt samfund (som minimum), så antallet af bilture vil nødvendigvis falde. Men selv om biltrafikken falder, så er der stadig kolossale udfordringer de kommende år.

Hvordan skal alle bilerne der dagligt er parkeret i kommunens mange gader og parkeringspladser lades op? Der bliver brug for en komplet ny måde at tænke biler i byen på. Og det vil kræve centrale nye parkeringspladser i udkanten af byen ved indfaldsvejene med ladestandere i tusindvis.

Det er i praksis utænkeligt at grave alle gaderne i Randers op og fx installere ladestandere integreret i fortovene hurtigt nok. Det kan gøres, men vi har ikke økonomien til at gøre det på få år. Og hvis vi bruger hele kommunens opsparing på flere bilveje og flere bilbroer, så har vi slet ikke nogen overskydende økonomi at gøre med. Byrådets flertal for flere bilveje og flere bilbroer er en ansvarsløs fortrængning af de konkrete udfordringer, som den bæredygtige omstilling medfører – og som det er alles ansvar at få løst.

Biltrafikken skal falde
Et ekstremt dårligt argument fremført af byrådsflertallet er, at biltrafikken vil stige. Nej, hvis vi skal omstille til et bæredygtigt samfund (og det skal vi), så skal biltrafikken falde, og der er derfor langt mere brug for infrastruktur til (el)cykler og andre små primært eldrevne transportformer (elløbehjul, elscootere, etc.).

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, så skal vi reducere antallet af bilture. Den nuværende bil-infrastruktur er tilstrækkelig, måske med nogle få afhjælpninger af uhensigtsmæssigheder.

Byg hvor det er billigt og sikkert
Et andet ekstremt dårligt argument er, at det naturfjendske kommende boligbyggeri til vandkanten i vores og Danmarks unikke og eneste flod-fjord overgang kræver flere biler i midtbyen og en bilbro mere. Påstanden er, at hvis det ikke sker, så forsvinder “investorerne” og bygger andre steder.

Men investorer bygger altså allerede alle mulige andre steder i Randers Kommune. Investorerne bygger på mere højtliggende og mere boligegnede arealer. Investorer (og byrådsflertal), der overhovedet kan finde på at bygge til vandkanten i tidligere og nuværende grønne områder har vi ganske enkelt ikke brug for – de må ødelægge naturen andre steder end i Randers Kommune.

Vandet stiger
Der er et tredje argument for en bilbro, som skal tages mere alvorligt. Vandet stiger og Randers Bro er både lav og gammel. Men i forhold til det argument, så er der al grund til at vente indtil vandstigningsprognoserne bliver mere præcise. Vi kan tilsyneladende i hvert fald roligt vente 50-75 år med at træffe en langt mere korrekt og saglig begrundet løsning.

Indtil da, kan vi anlægge grønne høje bufferzoner langs langs hele den bynære Gudenå og Randers Fjord, og på den måde give naturen tilbage som gave til både naturen og de mange kommende generationer i Randers området. Der er ingen som i nul grund til at plastre havneområdet til med boligblokke til vandkanten – og at der er et byrådsflertal, der så meget som overvejer det er ubegribeligt.

Tænk over hvilke politiske signaler der skal sendes ved det kommende kommunalvalg. Stem på de rød-grønne politikere. De findes i de to lokallister og de findes i Enhedslisten.