Årsmøde 2022

Årsmødet 2022 ligger fra fredag den 13. maj til og med søndag den 15. maj og afholdes i Hafnia Hallen i Valby. I år kommer det bl.a. til at handle om, hvordan vores EU-politik skal se ud.

Herunder vigtig information om deadlines for opstillinger og forslag til årsmødet.

Deltag i årsmødet
Ønsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 9. marts og den 30. marts. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede.

Stil forslag til årsmødet
Alle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er fredag den 4. marts kl. 12.00. Som noget nyt skal forslag indsendes via dette skema. Hovedbestyrelsen lægger ikke op til, at der skal behandles vedtægter og arbejdsplan på dette årsmøde.

Årsmødehæfte 1 der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen samt indkomne forslag sendes ud med medlemsbladet Rød+Grøn og lægges desuden på årsmødehjemmesiden. Dette sker senest den 9. marts.

Deadline for opstillinger og ny procedure for urafstemning om folketingskandidater
Hvis du vil stille op til urafstemningen om folketingskandidater for Enhedslisten, er der deadline for opstilling den 28. februar kl. 12.00.

På sidste årsmøde blev vedtægterne omkring urafstemningen om folketingskandidater ændret. Dette har både betydning for procedurer for opstilling til urafstemningen om folketingskandidater og for selve afstemningsproceduren. Læs mere om de nye procedurer på årsmødehjemmesiden her.

Hvis du vil stille op til Enhedslistens hovedbestyrelse, til Enhedslistens vedtægtsnævn, til Enhedslistens Ligebehandlingskomitéen, som intern revisor i Enhedslisten eller til Rød Fonds bestyrelse, er der deadline for opstilling den 4. april kl. 12.00.

Du kan læse mere om opstillingerne samt finde links til opstillingsskemaerne på årsmødehjemmesiden her

Alle relevante datoer for årsmødet:

★ 10. februar kl. 19-20: Zoommøde for interesserede kandidater til urafstemningen, hvor der bl.a. informeres om den nye urafstemningsprocedure. Tilmeld dig ved at skrive til [email protected].

★ 28. februar kl. 12.00: Deadline for opstilling til urafstemning om spidskandidater til folketingsvalget

★ 4. marts kl. 12.00: Deadline for hovedforslag og indkomne forslag. Forslag indsendes via dette skema.

★ 9. marts: Årsmødehæfte med ovenstående forslag ligger klar på hjemmesiden. Udsendes også til alle medlemmer sammen med Rød+Grøn.

★ 9. – 30. marts: Afdelingerne vælger delegerede og suppleanter til årsmødet

★ 30. marts kl. 12.00: Frist for indmelding af delegerede, suppleanter, ekstrasuppleanter og digitale deltagere til årsmødet

★ 15. marts – 4. april: Urafstemning om spidskandidater til folketinget

★ 4. april kl. 12.00: Deadline for opstilling til Hovedbestyrelsen, Ligebehandlingskomitéen, Rød Fond, Vedtægtsnævn og Intern Revisor

★ 7. april kl. 12.00: Frist for alle ændringsforslag (inkl. ændringsforslag til ændringsforslag)

★ 13. april: Det store årsmødehæfte (hæfte 2 med alle forslag, ændringsforslag, opstillinger m.m.) udsendes til delegerede og suppleanter og lægges på hjemmesiden

★ 6. maj kl. 12.00: Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden samt kandidatudvalgets forslag til kandidatliste

★ 13. maj kl. 14.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af Hovedbestyrelsen

★ 13. maj kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til folketinget)

★ 13. – 15. maj: Enhedslistens Årsmøde 2022 i Hafnia Hallen

Har du spørgsmål vedr. årsmødet, kan du skrive til [email protected].