Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Forslag om indførelse af kommunal CO2-pris

Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område, mener Enhedslisten

Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten mener, at den kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, og mener derfor, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område.

»På baggrund af at flere kommuner har indført en kommunal CO2-pris, og at Enhedslisten mener, at vores kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, mener vi, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område,« siger Frida Valbjørn Christensen.

En intern CO2-pris er ikke et økonomisk bidrag til klimakompensation, men en skyggepris. Forslaget går ud på, at Randers Kommune følger klimabevægelsens anbefalinger og tilføjer større indkøb en CO2-pris på 850 kr. pr. ton CO2 efter en udregning af, hvor meget CO2 indkøbet vil udlede.

Ved tilføjelse af en sådan skyggepris vil Randers Kommune have større mulighed for at tage stilling til, hvor stor en klimabelastning de enkelte indkøb vil medfører, mener Enhedslisten.

Forslaget lægger op til, at CO2-prisen indregnes ved alle indkøb og udbud, der beløber sig til mere end 100.000 kr. Samtidig er det vigtigt, at beslutningstagerne både bliver forelagt den korrekte/oprindelige pris og prisen medregnet CO2-pris.

»Vi kommer ikke udenom, at der til tider sker urealistiske lave bud, som muligvis er svære at spotte, hvis udelukkende skyggeprisen er tilgængelig,« siger Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten indstiller følgende til byrådet:

  1. at forvaltningen bemyndiges til at undersøge, hvad indførelse af forslaget vil have af ressource-/personalemæssige konsekvenser, hvis Randers Kommune skal arbejde med en CO2-pris på alle indkøb og udbud, der beløber sig til 100.000 kr. eller mere. Der tages ved undersøgelsen udgangspunkt i, at forslaget skal træde i kraft pr. 1/1 – 23.
  2. at forvaltningen snarest muligt vender tilbage til byrådet med resultatet af undersøgelsen med henblik på, at byrådet træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres en kommunal CO2-pris.

Enhedslisten henviser forvaltningen til at finde inspiration hos Middelfart Kommune, der allerede har indført et lignende forslag. Desuden henvises der til Klimabevægelsens virkemiddelkatalog virkemiddelkatalog, hvorfra Enhedslisten har fået inspiration.