Billede af Frida Valbjørn Christensen.

4 Lister og partier foreslår undersøgelse af Jobcenter Randers

Af Bjarne Overmark (Beboerlisten), Pernille Heibøll (Velfærdslisten), Frida Valbjørn (Enhedslisten) og Erik Bo Andersen (Østbroen)

Beboerlisten, Velfærdslisten, Østbroen og Enhedslisten vil til byrådsmødet d. 13. juni foreslå at Randers Kommune undersøger Jobcenter Randers ved igennem en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen vil omhandle bl.a. om borgere virksomheder samt sagsbehandlernes opfattelse af sagsbehandlingen samt den effekt det har på borgernes funktionsevne mm.

Vi ønsker at få afklaret om det er muligt at lave mere borgervenlig sagsbehandling, end det der var tilfældet i den triste sag om Rasmus Dalgaard der har pådraget sig PTSD efter 7 års forløb på jobcenteret. Listerne er enige om at forholdene i Rasmus’ sag ikke må gentages. Vi ved desværre også at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er desværre flere der oplever at blive syge eller mere syge end de var, i mødet med jobcenteret.

Bjarne Overmark (Beboerlisten) udtaler i den forbindelse, kort og kontant:
Ingen skal få PTSD under forløb hos Jobcenter Randers.

Det er på baggrund af dette, at vi ønsker at kortlægge og identificere de problematikker der måtte være på Jobcenter Randers, således at alle borgere ved de trygt kan møde op på jobcenteret.

Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten) siger:
I Enhedslisten er vi glade for det undersøgelse kommissorium som denne gruppe af partier og lister er kommet frem til. Vi mener, at en undersøgelse er på sin plads ovenpå sagen om Rasmus. Rasmus er desværre ikke den eneste, der har haft et kritisabelt forløb. Enhedslisten håber, at undersøgelsen kan afdække problemerne, så vi nemmere kan finde de rette løsninger.

Dertil tilføjer Pernille Heibøll (Velfærdslisten):
Sagen om Rasmus er hjerteskærende, men desværre ikke unik. I Velfærdslisten har vi gennem årene mødt alt for mange borgere i samme situation som Rasmus. Der er naturligvis borgere, der har gode forløb i Jobcentret. Men der er altså en gruppe borgere, der mister arbejdsevne undervejs, fordi de presses alt, alt for hårdt, og afklaringen tager alt for lang tid. Det er uacceptabelt.”

Vi skal sikre, at mennesker, der på grund af sygdom, en ulykke, handicap eller en helt fjerde grund skal have afklaret arbejdsevnen, får hjælp hurtigst muligt. Afklaringen skal ikke vare ét sekund længere end højst nødvendigt. Undersøgelsen skal munde ud i, at vi får nogle konkrete forslag og værktøjer til at skabe et mere borgervenligt jobcenter, så vi undgår sager som Rasmus’ i fremtiden.

Det kan ydermere tilføjes at repræsentanter fra de lister der deltager i pressemeddelelsen, har ageret bisidder for rigtigt mange borgere der har bedt om hjælp til deres forløb på Jobcenter Randers. Vi har kendt til sager som Rasmus’ i mange år og har behandlet dem i byrådet. Vi vil derfor gerne takke Rasmus Dalgaard samt hans familie, for deres enorme mod ved at stå frem i pressen. Rasmus’ sag har kastet nationalt fokus på et vigtigt område. Vi håber Rasmus har været med til at ingen nogensinde igen får PTSD eller lignende efter et forløb hos jobcenteret.

Erik Bo Andersen (ØSTBROEN) udtaler afslutningsvis:
ØSTBROEN mener, at Randers Byråd skal træde i karakter og tage ansvar i forhold til de ulykkelige historier, som er fremme i pressen. Vi vil have undersøgt, om der er ting vi skal gøre anderledes for bedst muligt at sikre, at Jobcenter Randers kan levere de rigtige serviceydelser til vores borgere.”.