Byrådets spørgetid

Lidt om byrådets spørgetid og mulighederne for at forbedre tilbuddet.

Forud for byrådets ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 30 minutter.

Spørgsmål skal stilles skriftligt i brev eller pr. e-mail og skal være Byrådssekretariatet i hænde senest onsdag kl. 10.00 12 dage inden mødets afholdelse. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse, og brevet eller e-mailen skal mærkes ”spørgetid”.

Enhedslisten Randers

Vi støtter konceptet ‘byrådets spørgetid’ og finder som udgangspunkt tidsrammen på 30 minutter for passende.

Enhedslisten har følgende forslag til forbedringer baseret på tidligere egen undersøgelse af andre kommuners praksis og erfaringer fra nuværende praksis i Randers Kommune.

  1. I det omfang, at der i den afsatte tidsramme på 30 minutter er ledig tid, kan enhver tilstedeværende borger ved byrådsmødet stille mundtligt spørgsmål.
    Begrundelse: Rammen for skriftlige spørgsmål sikrer forvaltningen tid til korrekt og dækkende besvarelse, men krav om skriftlighed kan for mange være en barriere, og derfor bør mundtlige spørgsmål tillades, uanset om svaret af naturlige grunde kan blive mindre dækkende, da svaret naturligvis stadig skal være sandt. Det bør tillades de tilstedeværende direktører at svare i relevant omfang.
  2. I det omfang, at spørgeren af et fremsat spørgsmål er til stede ved byrådsmødet, har vedkommende ret til et opklarende tillægsspørgsmål, hvis svaret af spørgeren vurderes at være ikke-dækkende eller usandt.
    Begrundelse: Et spørgsmål er en tekst som kan fortolkes forskelligt. Svaret kan derfor i nogle tilfælde være ude af trit med spørgerens opfattelse af hvad der spørges om eller kun besvare dele af spørgsmålet. Derfor bør det være muligt for spørgeren ved fremmøde at sikre sig muligheden for et supplerende opklarende tillægsspørgsmål.

Info om “Byrådets spørgetid”

Brug “Byrådets åbne spørgetid” – og stil dine spørgsmål til byrådet!
Alene eller sammen med andre.

De gældende regler for “Byrådets åbne spørgetid” er fra 10. marts 2014.
Det kan altid anbefales at læse ovennævnte reglement før man skriver.

Har du brug for hjælp, så kontakt vores kontaktperson, eller spørg vores byrådsgruppe – vi hjælper gerne 🙂
Du kan også finde inspiration ved at læse tidligere stillede spørgsmål

Reglement og praksis – nogle udvalgte ting

Alt herunder er udvalgte ting fra reglementet, samt beskrivelser og tips til hvordan du gør.

Hvor skal jeg sende spørgsmålet hen?
Breve sendes til: Byrådssekretariatet, Laksetorvet 1, 8900 Randers C
Mail sendes til: [email protected]

Form og ting der skal huskes:
Du kan spørge i brev eller pr. e-mail.
Du skal oplyse dit fulde navn og din adresse.
Vigtigt: Brevet eller e-mailen skal mærkes “spørgetid”.

Hvad kan jeg spørge om?
I princippet kan du spørge om alt, som du mener vedrører “kommunale forhold”, og som ikke har været spurgt om indenfor de sidste seks måneder. Men spørgsmål som borgmesteren skønner “ikke at være af almen interesse”, kan blive besvaret af forvaltningen (og altså ikke besvaret på byrådsmødet).

Hvornår kan jeg spørge?
Du kan IKKE spørge de sidste tre måneder før et kommunalvalg.
Desuden skal du være opmærksom på at hvis man ønsker et spørgsmål besvaret på et bestemt byrådsmøde, så skal spørgsmålet være modtaget af kommunen kl. 10, tolv dage før byrådsmødet. Hvis byrådsmødet er en mandag, så skal spørgsmålet være modtaget inden onsdag kl. 10 – og det er onsdag 12 dage før byrådsmødet!

Hvor lange spørgsmål må jeg stille?
Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte og kan oplæses på under fem minutter.
Du kan evt. før spørgsmålene skrive baggrunden for dine spørgsmål, og fx angive links eller andre referencer, der kan oplyse mere om det emne du spørger om.

Hvor mange spørgsmål må jeg stille?
I princippet må du stille alle de underspørgsmål du vil, men de skal kunne oplæses under fem minutter, og besvarelsen skal kunne ske på fem minutter.

Får jeg besked om mit spørgsmål er godkendt/afvist?
Iflg. reglementet, så skal borgmesteren sørge at du får besked, hvis et spørgsmål er henvist til besvarelse af forvaltningen eller afvist. Denne underlige formulering betyder i praksis, at hvis du ikke hører noget, så besvares spørgsmålet på byrådsmødet. Men det er problematisk, for vi har oplevet at man ikke får nogen bekræftelse på modtagelse – det er ikke tilfredsstillende, så ryk endelig byrådssekretariatet, hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse.

Hvor kan jeg se mit spørgsmål, besvarelse m.m.
På siden for dagsorden og referater for åben spørgetid

Klik på det lille papir-ikon, så åbner der et vindue med spørgsmål og eventuelt notat/svar vedhæftet. Du kan linke til dit spørgsmål ved at kopiere webadressen øverst i vinduet og indsætte det relevante steder, fx på Facebook, i mails m.m.
Normalt offentliggøres dit spørgsmål samtidig med dagsordenen (onsdag før byrådsmødet), men desværre sker det ikke altid rettidigt. Det er dog borgmesterens ansvar, at dit spørgsmål udsendes til alle byrådsmedlemmer samtidig med dagsordenen (onsdag før byrådsmødet).

Hvordan foregår spørgetiden på byrådsmødet?
Hvis dit spørgsmål er blevet godkendt til besvarelse, så vil det blive besvaret (og evt. kommenteret af byrådets medlemmer) når byrådsmødet starter. Der er sat 30 minutter af til spørgsmål, og borger-spørgsmål har fortrinsret. Det er en god idé at møde op, men ikke nødvendigt. Som reglerne er i dag, så får du ikke mulighed for at kommentere svaret eller stille tillægsspørgsmål – det gør man i mange andre kommuner, men ikke i Randers.

Hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret tilfredsstillende?
Som reglerne er nu, så skal der gå minimum seks måneder før du (eller andre) kan genfremsætte samme spørgsmål.