Vandløb i god økologisk tilstand

Enhedslisten Randers mener, at kommunens vandløb som udgangspunkt skal være i god økologisk tilstand.

Vandløbenes tilstand er en indikator på, hvordan vi behandler og plejer vores lokale landskab, natur og miljø.

Det koster penge at (gen)skabe og pleje alle kommunens vandløb og vandhuller, så de er i god økologisk tilstand, men det er vejen frem – for vi vil bo og leve i et område, hvor børn og unge generation efter generation kan vokse op og overalt opleve bække og vandhuller fulde af liv.

Gennemført

2019: Vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb

Enhedslistens forslag sikrer, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter af kommunen fastsatte bestemmelser (plejeinstruks).

Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes af fagfolk.

Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks.

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb
Vandløbsloven
[§36] giver mulighed for, at man kan lave rammer for hvordan et vandløb skal vedligeholdes når det privatiseres. Med den baggrund forslår Enhedslisten, at forvaltningen udarbejder et udkast til rammer for vedligeholdelse af de enkelte vandløb, der gøres private – disse rammer kan eventuel laves med udgangspunkt i de allerede eksisterende regulativer. Forvaltningens udkast godkendes på et senere møde i miljø – og teknikudvalget.
Link til punktet.

Vedtaget i byrådet efter udvalgsbehandling:

Vedtaget på byrådsmøde 4. februar 2019 med 17 stemmer for og 14 imod. Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og det Konservative Folkeparti.