Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Et Socialdemokratisk budgetforlig, der prioriterer bureaukrater fremfor velfærd

Af Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten Randers

I nat blev Randers Kommunes prioriteringer endnu en gang besluttet i budgetforliget. Med borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet for bordenden, blev Randers Kommune endnu en gang vidne til et nedskæringsbudget. Denne gang valgte Torben Hansen og Socialdemokraterne at indgå forliget med byrådets borgerlige partier. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har hjulpet Socialdemokratiet med at svinge sparekniven på daginstitutioner, specialområdet og ældreområdet. Det er dermed dem, der har allermest behov for den nære velfærd, der skal nedprioriteres.

Budgettet indeholder også direkte aftalebrud, når det kommer til vores børn. Den aftale, som et samlet byråd på 31 medlemmer vedtog i 2021, om at sikre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, bliver voldsomt forringet. Aftalen forringes med hele 4,3 millioner næste år. Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten Randers udtaler:

I 2021 vedtog byrådet enstemmigt, at der skulle indføres minimumsnormeringer for at styrke vores børns trivsel. Nu er forligspartierne løbet fra vores fællesaftale, hvilket er uforståeligt. Man skulle tro at en aftale er en aftale, men det mener Borgmesteren tydeligvis er ligegyldigt. Jeg håber, at pædagoger og forældre vil insistere på, at man ikke kan løbe fra en aftale.

Det er ikke kun de mindste, der skal nedprioriteres, også de ældste. Sparekniven svinges igen på ældre i kommunen. Plejeboliger skal nedlægges, pensionisternes klippekortordning udfases, mad og transport til de ældre stiger i pris. Og det i en tid, hvor inflationen brager derudaf, og alting bliver dyrere for borgerne. Som om det ikke er nok, fjerner man også de ekstra midler til det skandaleramte demensplejehjem, Huset Nyvang. Så meget for fokus på de ældre og fastholdelse og rekruttering af personalet. Bjarne Overmark fra Beboerlisten udtaler:

Borgmesteren mener fortsat, at de ældre må have det for godt. Det er i hvert fald det indtryk man får, når han fortsat mener, at man kan spare mere på ældreområdet. I beboerlisten vender vi os imod enhver besparelse. Både når det gælder vores ældre medborgere og alle andre, der skal benytte sig af de offentlige tilbud. Pengene findes i vores kommune. Det er kun et spørgsmål om prioriteringer.

Listen fortsætter. Besparelsen på specialskolen fastholdes. De mest udsatte børn i vores kommune skal igen nedprioriteres. I stedet kunne Socialdemokraterne og Co. have fundet penge på det stigende antal DJØF’ere, der tynger kommunens budget. Siden 2008 er udgiften til akademikere steget 106 millioner kr. om året. Pernille Heibøll Sørensen fra Velfærdslisten udtaler:

For Velfærdslisten virker det helt skævt, at antallet af DJØF´ere er eksploderet i vores kommune, samtidig med, at byrådsflertallet mener, at der ikke er råd til velfærd. Man prioriterer simpelthen de kolde hjerner, fremfor de varme hænder. De mest udsatte børn skal der spares massivt på, samtidig med udgiften til kommunale bureaukrater er steget med 106 mio. kr. årligt, siden 2008. Det er ikke bare lidt skævt, det er helt udenfor skiven.

De tre lister vil nu fremsende et alternativt budgetforslag, hvor kommunes kernevelfærd og de ansattes trivsel kommer i fokus. Et budget, der er i økonomisk balance, og hvor investeringer fremfor nedskæringer skal danne rammerne for en kommune, der prioriterer velfærd og udvikling.