Årsmøde 27.-29. maj 2023, Hafnia Hallen, Valby

Sted: Hafnia Hallen i Valby.

I år skal der bl.a. behandles arbejdsplan for Hovedbestyrelsen, forslag til vedtægtsændringer, og så skal vi også finde ud af, hvordan Enhedslistens politik vedr. borgerløn skal se ud.

Deltag i årsmødet
Ønsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 15. marts og den 12. april. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede.

Stil forslag til årsmødet
Alle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er lørdag den 18. marts kl. 12.00. Forslag skal indsendes via dette skema.

Årsmødehæfter
Årsmødehæfterne er digitale. Årsmødehæfterne sendes med e-mail til alle medlemmer og vil desuden kunne findes på årsmødehjemmesiden.
Årsmødehæfte 1, der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen, indkomne forslag og forslag til vedtætsændringer udsendes i uge 12.

Deadline for opstillinger
Hvis du vil stille op til urafstemningen vedr. spidskandidater til Folketingsvalget eller Europaparlamentsvalget, er deadline den 7. marts kl. 12.00.

Hvis du vil stille op til Enhedslistens hovedbestyrelse, til Enhedslistens vedtægtsnævn, til Enhedslistens Ligebehandlingskomitéen, som intern revisor i Enhedslisten eller til Rød Fonds bestyrelse, er deadline for opstilling den 17. april kl. 12.00.

Opstillinger skal indsendes ved at udfylde et af de skemaer, som findes ved at klikke på det relevante link herunder:

Alle relevante datoer for årsmødet

 • 7. marts kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om spidskandidater til folketinget og Europaparlamentet
 • 19. marts kl. 20.00: Frist for hovedforslag, indkomne forslag og vedtægtsændringsforslag.
  • Indkomne forslag samt vedtægtsændringsforslag skal indsendes via dette skema.
 • 15. marts – 12. april: Periode med delegeretvalg i afdelingerne
 • 12. april kl. 12: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter, ekstrasuppleanter og digitale deltagere
 • 21. marts – 4. april: Elektronisk vejledende urafstemning for Enhedslistens medlemmer om spidskandidater til Folketinget og Europaparlamentet
 • 31. marts: Frist for udsending af Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden
 • 17. april kl. 12.00: Deadline for opstilling til Hovedbestyrelsen, Ligebehandlingskomitéen, Rød Fond, Vedtægtsnævn og Intern Revisor
 • NB: Fristen for opstilling til Vedtægtsnævn, Ligebehandlingskomité, Rød Fonds bestyrelse samt intern revisor er forlænget til den 15. maj kl. 12.
 • 24. april kl. 12.00: Frist for alle ændringsforslag samt frist for aktuelle politiske udtalelser.
 • NB: Fristen for ændringsforslag til Borgerlønsnetværkets forslag om borgerløn (forslag 7.4) er forlænget til fredag den 28. april kl. 12.
 • NB: Fristen for ændringsforslag til budget er forlænget til mandag den 15. maj kl. 12.
 • 19. maj kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden samt frist for kandidatudvalgenes forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget samt Europaparlamentet)
 • 27. maj 2023 kl. 14.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af Hovedbestyrelsen
 • 27. maj 2023 kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget samt Europaparlamentet)
 • 27. – 29. maj: Årsmøde 2023