Billede af Frida Valbjørn Christensen.

4 Lister og partier foreslår undersøgelse af Jobcenter Randers

Af Bjarne Overmark (Beboerlisten), Pernille Heibøll (Velfærdslisten), Frida Valbjørn (Enhedslisten) og Erik Bo Andersen (Østbroen) Beboerlisten, Velfærdslisten, Østbroen og Enhedslisten vil til byrådsmødet d. 13. juni foreslå at Randers Kommune undersøger Jobcenter Randers ved igennem en ekstern undersøgelse. Undersøgelsen vil omhandle bl.a. om borgere virksomheder samt sagsbehandlernes opfattelse af sagsbehandlingen samt den effekt det har på borgernes funktionsevne mm. Vi ønsker at få afklaret om det er muligt at lave mere borgervenlig sagsbehandling, end det der var tilfældet i den triste sag om Rasmus Dalgaard der har pådraget sig PTSD efter 7 års forløb på jobcenteret. Listerne er enige om at forholdene i Rasmus’ sag ikke må gentages. Vi ved desværre også at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er desværre flere der oplever at blive syge eller mere syge end de var, i mødet med jobcenteret. Bjarne Overmark (Beboerlisten) udtaler i den forbindelse, kort og kontant: ”Ingen skal få PTSD under forløb hos Jobcenter Randers.” Det er på baggrund af dette, at vi ønsker at kortlægge og identificere de problematikker der måtte være på Jobcenter Randers, således at alle borgere ved de trygt kan møde op på jobcenteret. Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten) siger: ”I Enhedslisten er vi glade

Billede af Pernille Skipper, medlemmer og borgere på Rådhustorvet.

Bliv medlem af Enhedslisten Randers

Som medlem af Enhedslisten bliver du en del af et rødt-grønt nationalt og lokalt fællesskab, der ønsker et bæredygtigt liv og samfund. Hvis du er under 30 år kan du blive dobbeltmedlem af Enhedslisten og Socialistisk Ungdomsfront (SUF). Det koster ikke ekstra, og SUF får 100 kr. af dit kontingent. Bliv medlem (Klik for formular).

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Forslag om indførelse af kommunal CO2-pris

Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område, mener Enhedslisten Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten mener, at den kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, og mener derfor, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område. »På baggrund af at flere kommuner har indført en kommunal CO2-pris, og at Enhedslisten mener, at vores kommunale klimaplan i overvejende grad læner sig op ad nationale tiltag, mener vi, at Randers Kommune må følge med udviklingen på det grønne område,« siger Frida Valbjørn Christensen. En intern CO2-pris er ikke et økonomisk bidrag til klimakompensation, men en skyggepris. Forslaget går ud på, at Randers Kommune følger klimabevægelsens anbefalinger og tilføjer større indkøb en CO2-pris på 850 kr. pr. ton CO2 efter en udregning af, hvor meget CO2 indkøbet vil udlede. Ved tilføjelse af en sådan skyggepris vil Randers Kommune have større mulighed for at tage stilling til, hvor stor en klimabelastning de enkelte indkøb vil medfører, mener Enhedslisten. Forslaget lægger op til, at CO2-prisen indregnes ved alle indkøb og udbud, der beløber sig til mere end 100.000 kr. Samtidig er det vigtigt, at beslutningstagerne både bliver forelagt den korrekte/oprindelige pris og prisen medregnet CO2-pris. »Vi

Årsmøde 2022

Årsmødet 2022 ligger fra fredag den 13. maj til og med søndag den 15. maj og afholdes i Hafnia Hallen i Valby. I år kommer det bl.a. til at handle om, hvordan vores EU-politik skal se ud. Herunder vigtig information om deadlines for opstillinger og forslag til årsmødet. Deltag i årsmødetØnsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 9. marts og den 30. marts. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede. Stil forslag til årsmødetAlle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er fredag den 4. marts kl. 12.00. Som noget nyt skal forslag indsendes via dette skema. Hovedbestyrelsen lægger ikke op til, at der skal behandles vedtægter og arbejdsplan på dette årsmøde. Årsmødehæfte 1 der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen samt indkomne forslag sendes ud med medlemsbladet Rød+Grøn og lægges desuden på årsmødehjemmesiden. Dette sker senest den 9. marts. Deadline for opstillinger og ny procedure for urafstemning om folketingskandidaterHvis du vil stille op til urafstemningen om folketingskandidater for Enhedslisten, er der deadline for opstilling den 28. februar kl. 12.00. På sidste årsmøde blev vedtægterne omkring

Billede af Simon Hviid Justesen.

Inklusion

Af Simon Hviid Justesen. Inklusion er godt. Når den er menneskeligt og fagligt velfunderet. Inklusion er skidt, når man gør, som byrådsflertallet, bestående af bl.a. store borgmesterpartier som S og V, gør det til et spørgsmål om økonomi. Det er godt at være ansvarlig i forhold til økonomi, men det er uansvarligt ikke at tænke over konsekvenserne af sine prioriteter. Med det i mente, så er det et velkendt faktum, at man i disse tider forsøger at inkludere flere børn med komplekse diagnoser, såsom ADHD og Aspergers i den almindelige folkeskole. Det er et eksperiment, der er dømt til at fejle – stakkels børn og deres familier. Folkeskolen er slet ikke gearet til opgaven, og man glemmer også hensynet til de andre elever. Når jeg skriver, det er eksperiment, der er dømt til at fejle: Man prøvede ligeledes inklusion i 80’erne og 90’erne. Baseret på erfaringerne fra dengang, burde man så ikke have indset, at det ikke fungerer i de rammer, folkeskolen kan tilbyde? Specielt ikke, når man ser på, at der indenfor Randers Kommune de seneste par år er blevet lukket skoler, omorganiseret og centraliseret, så man kan blive helt rundtosset ved tanken. Jeg må minde om, at Danmark

Billede af Kalle Nielsen.

Flere cykelstier, pendlerpladser og elladestandere

Af Kalle Nielsen. Når et byrådsflertal fastholder, at kommunens samlede opsparing skal bruges på flere bilveje og flere bilbroer, så svigter byrådsflertallet totalt deres børn, børnebørn, fremtidige generationer og resten af Jorden. Det er ansvarsløst. For sandheden er, at vi har brug for meget store investeringer i fremtidens infrastruktur. Det vil især sige infrastruktur til de kortere ture, hvor (el)cykler, elløbehjul og smarte elscootere, m.m. vil præge billedet og kræve infrastruktur i form af langt flere cykelstier, små parkeringspladser og nye muligheder for el-opladning i kommunens mange boligejendomme. Det har vi ikke råd til, hvis kommunens opsparingsbuffer bruges på flere bilbroer og flere bilveje. Vi kan ikke undvære biler i den nære fremtid Hverken i dag eller de næste 30-50 år. Heldigvis har vi en virkelig god bil-infrastruktur i dag – den bedste i historien. Vi skal omstille os til et drivhusgas neutralt bæredygtigt samfund (som minimum), så antallet af bilture vil nødvendigvis falde. Men selv om biltrafikken falder, så er der stadig kolossale udfordringer de kommende år. Hvordan skal alle bilerne der dagligt er parkeret i kommunens mange gader og parkeringspladser lades op? Der bliver brug for en komplet ny måde at tænke biler i byen på. Og det

Billede af Anders Pedersen.

Landdistrikterne er også en del af kommunen!

Af Anders Pedersen. I takt med at Randers udvikler sig, udvikler hele kommunen sig, især de små landsbysamfund, som oplever stor befolkningstilvækst. Alligevel bliver området gang på gang forbigået, når det kommer til udvikling. Det ene øjeblik bliver den lokale folkeskole lukket, som det skete i Havndal, hvilket også ofte medfører, at lokale erhverv må dreje nøglen om. Det andet øjeblik skal både små og store cykle og gå i siden af vejen for at komme frem – uden nogen form for sikkerhed i form af cykelstier eller fortov. For at Randers kommune kan blive ved med at udvikle sig, er det vigtigt, at byrådet prioriterer mere end blot centrum. For at have en fungerende kommune i hele kommunen, skal vi også støtte lokalt. Trafiksikkerhed er meget vigtigt for Enhedslisten og bør også være vigtigt for resten af byrådet – dog sker der ikke meget i landsbyerne. Derfor har vi også flere gange foreslået, at der afsættes flere penge til trafiksikkerhed i budgettet, men uden held. Det giver ingen mening, at man f.eks. i Harridslev skal sende sin børn i skole langs ”landevejen”, selvom man bor inde i byen! Det er fuldstændigt uacceptabelt, og byrådet bør sætte ind for at

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Der er råd!

Af Frida Valbjørn Christensen. Det er ikke korrekt, når de typiske budgetpartier fortæller os, at de er nødt til at lave en grønthøsterbesparelse på 0,5%, nedlægge plejehjem eller fjerne klippekortsordningen for ældre for, at der er penge nok til at drive kommunen. Grønthøsterbesparelser og andre besparelser laves, så byrådsflertallet har råd til at imødekomme egne ønsker. Dette kan f.eks. være opsparing til en beton-bro og andre prestigeprojekter. Nedenfor fremlægges et mindre udpluk af Enhedslisten omprioriterings-forslag med relevante tal og henvisninger. Byrådet skal først og fremmest fokusere på borgerne Enhedslisten mener, at kommunerne er sat i verden for at hjælpe dem, der har brug for det. Dette kan gælde i kortere eller længere perioder. Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af politiske udvalg. Det er ikke nogen hemmelighed, at der godt kan snige sig et udvalg mere ind, hvis der ikke er nok udvalgs-formandsposter til at tilfredsstille konstituerings-partierne. Ved at nedlægge en enkelt direktørstilling kan der frigives 3,4 millioner kr. Dertil vil der ske besparelser ved at sammenlægge nogle af udvalgene. Der kan ydermere frigives ressourcer ved at fjerne udvalgenes mulighed for at tage på udlandsture. Der skal sikres breddeidræt og færre prestigeprojekter Randers Kommune

Billede af Kalle Nielsen

Enten er du med os eller imod os

Af Kalle Nielsen. Budget-kulturen og budget-processen i Randers er håbløs gammeldags og forældet. Og jeg tror, at alle, der gennem årene har læst “budgetaftalernes” lange politiske manifester, der gennemsyres af ord som “enige om” har undret sig. For det er jo løgn, når vidt forskellige partier pludselig udtrykker sig som ét stort og enigt parti. Det er jo løgn, når disse partier pludselig påstår, at der enighed om, at ejerne af erhvervsejendomme skal forgyldes i form af varig nedsættelse af dækningsafgiften. Hvad er det der sker? Der er jo ikke skyggen af reelt politisk eller folkeligt flertal for den slags asocial politik. Vi kender jo de forskellige partier, og vi kan derfor også nemt genkende sådanne lokumsaftaler, når vi præsenteres for dem. Den lukkede lokumsaftale-politik fremmer særstandpunkter, og en usund “noget-for-noget” købmandspolitik. Budgetkulturen kan kun brydes, og budgetprocessen kan kun forbedres, hvis borgere og vælgere udfordrer budgetkulturen i Randers Kommune. Forlang moderne, åbne og demokratiske budget-aftaler En moderne budgetaftaleproces er principielt ikke anderledes end en byrådsmøde-proces. Det er en prioritering af indkomne forslag, og en lang række forslag og ændringsforslag, som der enten er flertal for, eller forslaget er faldet. Hvis der ikke er reelt flertal, så skal forslaget naturligvis

Billede af Kalle Nielsen

Skjulte rammebesparelser i kommunens budget

Af Kalle Nielsen. Store årlige rammebesparelser skjult i basisbudgettet er en af grundene til, at Enhedslisten har stemt imod budgettet både ved 1. behandling og 2. behandling siden vi startede i byrådet i 2018. Budgetflertallet har besluttet, at forvaltningen hvert år indarbejder et generelt 0,5% såkaldt “effektivitetsbidrag” i basisbudgettet FØR budgetforhandlingerne. Det drejer sig om cirka 20 millioner kroners ekstra rammebesparelser hvert år med start i regnskabsåret 2019. På den måde kan budgetflertallet i praksis skjule årlige million-besparelser for 99% af borgerne. I budgetaftalen kan budgetflertallet så i stedet primært præsentere nye tiltag og tilskud, mens de mange millioners besparelser bekvemt skjules for langt de fleste borgere. Den slags vildledning af borgerne nægter vi i Enhedslisten at være med til. Og vi taler virkelig store beløb. Cirka 20 millioner EKSTRA i besparelse hvert år, fx for perioden 2019-2025 er det altså: 20+40+60+80+100+120+140. Cirka 560 millioner skjulte rammebesparelser blot for perioden 2019-2025. Så hvis du af og til oplever forringede serviceydelser og velfærdsstandarder i Randers Kommune, så har du ret, og ovenstående er en af grundene. Budgetflertallets strategi medfører misvisende propaganda-information om budgetaftaler, hvor budgetflertallet roser sig selv for at ‘redde kommunen for besparelser’ … uden at nævne, at det er