Pressemeddelelse 4. maj 2017

Pressemeddelelse 4. maj 2017 Spidskandidaten for Enhedslisten Randers til kommunalvalget 2017 Anni Andersen har torsdag d. 4. maj meldt sig ud af Enhedslisten og er dermed ikke længere opstillet til kommunalvalget. I den anledning udtaler kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: – Enhedslisten i Randers står i en speciel situation op til kommunalvalget. Enhedslisten stiller selvstændigt op samtidig med at Enhedslisten har enkeltmedlemmer som er aktive i henholdsvis Beboerlisten og Velfærdslisten. – Der har i Enhedslisten i et stykke tid været nogle uenigheder om hvordan man har skullet håndtere denne problematik. Dette har så torsdag givet sig udslag i at spidskandidaten Anni Andersen har meldt sig ud af Enhedslisten. –Bestyrelsen i Enhedslisten Randers vil hurtigst muligt holde et møde for at drøfte hvordan vi kommer videre med vores kommunalvalgkamp.

Enhedslisten vil i byrådet

Enhedslisten Randers har på et medlemsmøde besluttet at stille op til det kommende byrådsvalg i november 2017. Ved sidste byrådsvalg i 2013 stillede Enhedslisten Randers ikke op, men besluttede i stedet at bakke op omkring Beboerlisten. Enhedslisten Randers skal nu til at forberede den kommunale valgkamp. Bl.a skal der findes byrådskandidater. I den anledning siger kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: “Der blev på medlemsmødet givet udtryk for at man var særdeles tilfreds med det arbejde, som Beboerlisten og også Velfærdslisten hidtil har lavet i byrådet. Så det er ikke utilfredshed med det arbejde som Beboerlisten og Velfærdslisten har lavet, som gør, at Enhedslisten stiller op som selvstændigt parti til det kommende kommunalvalg”. En evt. enhedslisterepræsentation skal ses som et supplement til Beboerlisten og Velfærdslisten. En selvstændig enhedslisteopstilling vil ifølge Frede Kirkholm Nielsen styrke venstrefløjen i Randers. “Enhedslisten står jo stærkt på landsplan og det bør kunne overføres til det kommunalpolitiske arbejde i Randers,” siger han. Frede Kirkholm Nielsen, Enhedslisten, Randers. Pressemeddelelse gengivet her 3/11 2016

Uddeling af flyers og andet materiale

Flyer-uddeling på Rådhustorvet er en jævnlig begivenhed. Det er både hyggeligt og er en god måde at få en snak med borgere, samt Enhedslistens medlemmer og sympatisører. Du er er altid velkommen til at troppe op og hjælpe, eller bare få en god snak. Har du mod på at afvikle lignende arrangementer andre steder i kommunen, så kontakt Frede for en snak om materialer m.m.

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget (2014)

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget,Enhedslisten RandersKontaktperson: Frede Kirkholm Nielsen, Kærparken 70, 8940 Randers SV Enhedslisten Randers mener forslaget medfører en sikker kvalitetsnedgang i undervisningen og at forslaget med sikkerhed vil skade en større gruppe børn årgang efter årgang, samt at forslaget samlet set også økonomisk vil koste kommunen dyrt. Enhedslisten Randers opfatter det derfor som en fejl, at forslaget overhovedet er fremsat. Med ovennævnte vurdering slået fast, så har Enhedslisten følgende korte bemærkninger til forslaget. Lancering midt i folkeskolereformstart? Enhedslisten Randers finder det kynisk, og en hån mod lærere, forældre og børn at lancere forslaget midt i en for mange kaotisk skolereformstart. Af det nu tilgængelige materiale fremgår det tydeligt, at forslaget kunne være lanceret i juni måned, hvilket ville have givet lærere og forældre tid og mulighed for at sætte sig ind i forslaget og tage deres forholdsregler, skrive høringssvar etc. Tidsplanen? Tidsplanen er gennemskuelig urealistisk. Det er også indrømmet af forvaltningen, at tidsplanen bevidst er lavet urealistisk kort, fordi byggekaos, elevskader og læringstab (meget kynisk) foretrækkes, fremfor at lave realistiske tidsplaner, herunder planer der sikrer det enkelte barn mod lærings- og trivselstab. Længere transportveje? Forslaget medfører længere transportveje, og særligt for nogle af de foreslåede 7-9 klasses buspendler-børn vil det