Møde mod racisme 16/11 kl. 11 på Rådhustorvet (Randers)

af Red.. d. 15. november 2019 Enhedslisten siger Nej til racisme og hærværk på jødiske gravsteder Vi har modtaget nedenstående fra Randers mod Racisme. Vi støtter initiativet og vil meget gerne opfordre jer til at deltage på lørdag d. 16. kl. 11 på Rådhustorvet.: “Sidste lørdag d. 9. november holdt Randers mod Racisme en mindehøjtidelighed for KRYSTALNATTENS ofre. Samme dag blev 80 jødiske gravsteder skændet på Østre Kirkegård her i byen. Det bør vi ikke møde med tavshed og passivitet. Vi vil igen sige NEJ til racisme, diskrimination og forfølgelse. Vi mødes lørdag d. 16. november kl. 11 på Rådhustorvet, hvor bl.a. Borgmester Torben Hansen vil tale. Randers har været udsat for en række angreb fra den ny-nazistiske organisation NordFront. Den hængte dukke på busterminalen, bannere og klistermærker på broer og gade og angreb på Tirsdalens skole, så politiet måtte gribe ind – – og nu er den jødiske kirkegård blevet skændet. Vi er mange, der ønsker at Randers skal være en by, hvor borgerne kan føle sig trygge uanset deres race, køn eller tro. Vi vil derfor bede jer om, at opfordre jeres medlemmer til at deltage i mødet på Rådhustorvet på lørdag kl.11. Med venlig hilsen for Randers

Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her. Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke. “Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med. Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker. Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.

Socialistisk Information har været til ‘bro-hygge’

Socialistisk Information har været på besøg i Randers til ‘bro-hygge’: Læs hele artiklen her. “Reform”-ramt: De rører på sig i Randers Hver fredag er aktivister på gaden eller rettere på broen ved Gudenåen i Randers, hvor der gerne må dyttes fra bilister, hvis de er imod nedskæringerne og for velfærden. Og det er der mange, der gør – ikke mindst chauffører i lastbiler og busser gør det i sympati. Aktionerne bliver lavet med humor og hygge. Der bliver budt på gratis kaffe til de “reform”-ramte. Det er 18. gang, netværket er på gaden til fredags-aktionen, da Socialistisk Information er på besøg. En times tid varer aktion hver fredag. Ud over bannere skriver “Kridt-banden” på livet løs på fortove og cykelstier. Det er en aktionsform, der vinder udbredelse i byen. Det har også fået nogle unge til at dukke op, og de skriver løs med de tykke kridt i forskellige farver.[…] [I et åbent brev til borgmesteren] gennemgår netværket de berørte gruppers problemer med kommunen, såsom unge under 30 år på kontanthjælp, den gensidige forsørgelsespligt, sygdomsramte borgere, gratis praktik og “nyttejob” og løntilskud. Og ikke mindst jobcentret får alvorlige ord med på vejen. […] Brevet slutter med en gennemgang af kommunens