Årsmøde 27.-29. maj 2023, Hafnia Hallen, Valby

Sted: Hafnia Hallen i Valby. I år skal der bl.a. behandles arbejdsplan for Hovedbestyrelsen, forslag til vedtægtsændringer, og så skal vi også finde ud af, hvordan Enhedslistens politik vedr. borgerløn skal se ud. Deltag i årsmødet Ønsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 15. marts og den 12. april. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede. Stil forslag til årsmødet Alle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er lørdag den 18. marts kl. 12.00. Forslag skal indsendes via dette skema. Årsmødehæfter Årsmødehæfterne er digitale. Årsmødehæfterne sendes med e-mail til alle medlemmer og vil desuden kunne findes på årsmødehjemmesiden. Årsmødehæfte 1, der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen, indkomne forslag og forslag til vedtætsændringer udsendes i uge 12. Deadline for opstillinger Hvis du vil stille op til urafstemningen vedr. spidskandidater til Folketingsvalget eller Europaparlamentsvalget, er deadline den 7. marts kl. 12.00. Hvis du vil stille op til Enhedslistens hovedbestyrelse, til Enhedslistens vedtægtsnævn, til Enhedslistens Ligebehandlingskomitéen, som intern revisor i Enhedslisten eller til Rød Fonds bestyrelse, er deadline for opstilling den 17. april kl. 12.00. Opstillinger skal