Enhedslisten sikrer vedligeholdelsesinstrukser for nedklassificerede vandløb

Enhedslisten har sikret via ændringsforslag, at ejerne af en række nedklassificerede vandløb fremover skal vedligeholde vandløbene efter en af kommunen fastsat standard. Et flertal i byrådet vedtog på byrådsmødet 12. november 2018, at en række kommunale vandløb skulle nedklassificeres fra kommunal vedligehold til privat vedligehold. Enhedslisten var imod denne beslutning, da vi ønsker vores vandløb vedligeholdt og plejet i offentligt regi, så den optimale pleje for det enkelte vandløb løbende kan vurderes og igangsættes. Men loven giver mulighed for, at kommunen kan udarbejde en plejeinstruks for de nedklassificerede vandløb, som ejeren skal følge i sin pleje af vandløbet. Enhedslisten stillede på byrådsmødet 12. november 2018 et ændringsforslag om, at den vedtagne nedklassificering skulle ske med vedligeholdelsesinstruks, og dette er nu efter ny udvalgsbehandling vedtaget på byrådsmøde 4. februar 2019 (link til punktet). Ændringsforslaget, der sikrede vedligeholdelses-regulativ for de nedklassificerede vandløb:“Ændringsforslag sag nr. 581 vedr. Nedklassificering af vandløb Vandløbsloven giver mulighed for, at man kan lave rammer for hvordan et vandløb skal vedligeholdes når det privatiseres. Med den baggrund forslår Enhedslisten, at forvaltningen udarbejder et udkast til rammer for vedligeholdelse af de enkelte vandløb, der gøres private – disse rammer kan eventuel laves med udgangspunkt i de allerede eksisterende regulativer. Forvaltningens

Enhedslisten sikrer beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019

1. Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019.Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. 2. Enhedslisten foreslog også, at tidligere referater gennemgås, og på tilsvarende måde blev gjort offentlige, når det tidsmæssigt var muligt. For forslaget stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten. Baggrund:I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Enhedslisten foreslog derfor: 1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. 2. Tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt.” Link til dagsordenpunkt.

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Fælles udtalelse fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten 20. sep. 2018 17.09 Husk lige tandbørsten, Torben! Borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet har netop smidt Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ud af forhandlingerne om Randers Kommunes budget for 2019-22. Selv om Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ikke sagde nej til nogle af Socialdemokratiets krav, så blev vi alligevel bedt om at forlade forhandlingerne. Årsagen var – meddelte Torben Hansen på vegne af Socialdemokratiet – at partiet ikke havde tillid til, at Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ville tage ansvar, når det kom til stykket. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten har overholdt alle aftaler med Socialdemokratiet til punkt og prikke. I modsætning til Socialdemokratiet, der havde fem medlemmer, der undlod at stemme imod den ulovlige politiske udrensning af udvalgsformændene Daniel Madié (Konservative), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), og således brød konstitueringsaftalen fra november 2013. Derfor er det et noget besynderligt standpunkt fra et parti, der for kort tid siden begik aftalebrud. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten pressede i forhandligerne på for en socialt retfærdig skattestigning, så kernevelfærden kunne sikres. En skattestigning, der ville være helt i tråd med Torben Hansens og Socialdemokratiets valgløfter. Det var imidlertid umuligt at få andet svar fra Torben Hansen, end

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten i byrådet

Ved kommunalvalget 2017 blev Frida Valbjørn Christensen byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Som byrådsmedlem bakkes Frida op af Byrådsnetværket, som er et netværk af kommunalt interesserede medlemmer eller sympatisører af Enhedslisten Randers. Byrådsnetværket er under opbygning frem til kommunalvalget 2021 – og du er meget velkommen. Blot kontakt Frida, en fra bestyrelsen, eller en af byrådskandidaterne.

Enhedslisten i valgforbund

Enhedslisten har indgået valgforbundsaftale med Velfærdslisten, Sociallisten og Radikale Venstre. Der er tale om en teknisk valgforbundsaftale, der er åben for andre partier eller lister at tilslutte sig. Valgforbundet ønsker en borgmester fra et af de små partier / lister i den kommende byrådsperiode, og peger på Mogens Nyholm som borgmester. Enhedslisten har haft som prioritet at indgå i en valgforbundsaftale med enten Beboerlisten, Velfærdslisten eller Alternativet. Den brede og åbne valgforbundsaftale indfrier dette mål. Valgforbundsaftale KV 2017. Opslag på Enhedslistens Facebook-side med ekstra links.