Årsmøde 2022

Årsmødet 2022 ligger fra fredag den 13. maj til og med søndag den 15. maj og afholdes i Hafnia Hallen i Valby. I år kommer det bl.a. til at handle om, hvordan vores EU-politik skal se ud. Herunder vigtig information om deadlines for opstillinger og forslag til årsmødet. Deltag i årsmødetØnsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 9. marts og den 30. marts. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede. Stil forslag til årsmødetAlle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er fredag den 4. marts kl. 12.00. Som noget nyt skal forslag indsendes via dette skema. Hovedbestyrelsen lægger ikke op til, at der skal behandles vedtægter og arbejdsplan på dette årsmøde. Årsmødehæfte 1 der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen samt indkomne forslag sendes ud med medlemsbladet Rød+Grøn og lægges desuden på årsmødehjemmesiden. Dette sker senest den 9. marts. Deadline for opstillinger og ny procedure for urafstemning om folketingskandidaterHvis du vil stille op til urafstemningen om folketingskandidater for Enhedslisten, er der deadline for opstilling den 28. februar kl. 12.00. På sidste årsmøde blev vedtægterne omkring

Fællesskab og samarbejde fortsætter i valgforbund

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten indgår valgforbund. Efter et særdeles godt og tæt samarbejde i den igangværende byrådsperiode finder vi det naturligt at indgå i et fælles valgforbund. Borgernes talerør Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten har gennem en række sager i byrådsperioden kæmpet nogle kampe i fællesskab for borgerne i Randers kommune. Herunder et lille udpluk: Dagplejernes urimelige arbejdsvilkår under Covid-19. Stjernehussagen. Skandalesagen på ældreområdet og plejehjemslukningerne. Fælles for alle disse sager er det tværpolitiske arbejde alle tre lister/partier har lagt for dagen samt inddragelse af berørte borgere for at komme til bunds i sagerne og finde de rigtige løsninger. Generelt er alle tre parter interesserede i de tværpolitiske løsninger, som bl.a. også kommer til udtryk i samarbejdet om Folkemøde Randers. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten arbejder ligeledes sammen i det daglige og stiller blandt andet fælles budgetforslag. Den fælles kamp for en værdig velfærd fortsætter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten vil fortsætte det fælles arbejde for en værdig velfærd for alle kommunens borgere. Vi vil ikke se til, mens arbejdsvilkårene for dagplejerne rammer bunden, eller mens Niels går rundt med beskidt ble i ni timer. Det er vores pligt at handle. Derudover vil vi fortsat bevare åbenheden og kontakten med borgerne i verserende

Billede af Enhedslisten Randers's top-5 byrådskandiidater KV2021.

Enhedslisten Randers vokser og har valgt topkandidater til KV21

Lørdag den 29. august blev der på Enhedslisten Randers’ generalforsamling valgt både ny bestyrelse, KV21-kandidater samt folketingskandidater. Den nye bestyrelse består af hele 11 medlemmer, og udover at det er maksimum antal iht. vedtægterne, er det også første gang i Enhedslisten Randers’ historie, at vi udnytter antallet til fulde. Som spidskandidat til KV21 blev (gen)valgt Frida Valbjørn Christensen, nr. 2 blev Karina Hjorth, nr. 3 Kalle Nielsen og nr. 4 Anders Pedersen, som samtidig stiller op for partiet for første gang. Derudover blev der valgt folketingskandidater, som altid vælges én gang årligt, og her faldt valget på Frida Valbjørn Christensen som repræsentant for Randers Nord-kredsen, og Karina Hjorth blev repræsentant for Randers Syd- kredsen. På billedet ses de nyvalgte topkandidater til KV21, fra venstre: Frida Valbjørn Christensen, Karina Hjorth og Kalle Nielsen. Udtalelse fra Enhedslisten Randers Generalforsamling 29.08.2020 Det er med stor undren, at vi i medierne hele tiden ser, at der ikke er råd til pensionsordningen for særligt nedslidte – “Arne”. Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor virksomhederne i c25-indekset samlet set – på trods af coronakrisen – kan fremvise et enormt overskud på ikke mindre end 45 milliarder kr. de seneste 2 kvartaler. Det er beskæmmende,

Møde mod racisme 16/11 kl. 11 på Rådhustorvet (Randers)

af Red.. d. 15. november 2019 Enhedslisten siger Nej til racisme og hærværk på jødiske gravsteder Vi har modtaget nedenstående fra Randers mod Racisme. Vi støtter initiativet og vil meget gerne opfordre jer til at deltage på lørdag d. 16. kl. 11 på Rådhustorvet.: “Sidste lørdag d. 9. november holdt Randers mod Racisme en mindehøjtidelighed for KRYSTALNATTENS ofre. Samme dag blev 80 jødiske gravsteder skændet på Østre Kirkegård her i byen. Det bør vi ikke møde med tavshed og passivitet. Vi vil igen sige NEJ til racisme, diskrimination og forfølgelse. Vi mødes lørdag d. 16. november kl. 11 på Rådhustorvet, hvor bl.a. Borgmester Torben Hansen vil tale. Randers har været udsat for en række angreb fra den ny-nazistiske organisation NordFront. Den hængte dukke på busterminalen, bannere og klistermærker på broer og gade og angreb på Tirsdalens skole, så politiet måtte gribe ind – – og nu er den jødiske kirkegård blevet skændet. Vi er mange, der ønsker at Randers skal være en by, hvor borgerne kan føle sig trygge uanset deres race, køn eller tro. Vi vil derfor bede jer om, at opfordre jeres medlemmer til at deltage i mødet på Rådhustorvet på lørdag kl.11. Med venlig hilsen for Randers

Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her. Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke. “Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med. Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker. Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.

Enhedslistens kandidat i Randers Syd er i folketinget

Randers får endnu et folketingsmedlem Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen på barsel og vil det næste halve år overlade pladsen til 27-årige Rasmus Vestergaard Madsen fra Randers syd-kredsen. Rasmus Vestergaard Madsen læser til daglig til pædagog i Aarhus og er derudover uddannet økologisk landmand. Studierne er nu sat på pause for at tage plads i folketingssalen, hvor en intern ombytning samtidig betyder, at Rasmus overtager partiets ordførerskaber som socialordfører, LGBTQ-ordfører og ligestillingsordfører fra Pernille Skipper. Derudover skal Rasmus være dyrevelfærdsordfører. “Det bliver vildt spændende at kunne lægge pædagogikbøger til side for en periode, for at få lov til at sidde i Folketinget som social-, LGBTQ-, ligestilling- og dyrevelfærdsordfører. Til tider kan Folketinget jo godt være lidt af en børnehave, og der vil mine pædagogiske kompetencer helt sikkert komme i spil,” siger han. “Det er stadig min klare vision, som jeg også gik til valg på, at vi skal have skaffet statslige midler til at udvide letbanen fra Århus til Randers. Østjylland er ved at sande til i biler. Et letbanenet, som vi kender S-togene i København, vil klart være en løsning på fremtidens trængselsproblemer.” “Vi skal have velfærd, tryghed og et stærkt sikkerhedsnet for alle danskere i fokus igen,

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Fælles udtalelse fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten 20. sep. 2018 17.09 Husk lige tandbørsten, Torben! Borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet har netop smidt Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ud af forhandlingerne om Randers Kommunes budget for 2019-22. Selv om Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ikke sagde nej til nogle af Socialdemokratiets krav, så blev vi alligevel bedt om at forlade forhandlingerne. Årsagen var – meddelte Torben Hansen på vegne af Socialdemokratiet – at partiet ikke havde tillid til, at Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ville tage ansvar, når det kom til stykket. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten har overholdt alle aftaler med Socialdemokratiet til punkt og prikke. I modsætning til Socialdemokratiet, der havde fem medlemmer, der undlod at stemme imod den ulovlige politiske udrensning af udvalgsformændene Daniel Madié (Konservative), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), og således brød konstitueringsaftalen fra november 2013. Derfor er det et noget besynderligt standpunkt fra et parti, der for kort tid siden begik aftalebrud. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten pressede i forhandligerne på for en socialt retfærdig skattestigning, så kernevelfærden kunne sikres. En skattestigning, der ville være helt i tråd med Torben Hansens og Socialdemokratiets valgløfter. Det var imidlertid umuligt at få andet svar fra Torben Hansen, end

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Enhedslisten Randers lørdag d.24. marts kl. 13.00 i Fritidscentret Vestergade lokale 11. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent. Afdelingsbestyrelsens beretning Godkendelse af det reviderede regnskab. Budget for det kommende år. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af revisor og revisor suppleant. Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. Valg af lokale folketingskandidater. Eventuelt.

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten i byrådet

Ved kommunalvalget 2017 blev Frida Valbjørn Christensen byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Som byrådsmedlem bakkes Frida op af Byrådsnetværket, som er et netværk af kommunalt interesserede medlemmer eller sympatisører af Enhedslisten Randers. Byrådsnetværket er under opbygning frem til kommunalvalget 2021 – og du er meget velkommen. Blot kontakt Frida, en fra bestyrelsen, eller en af byrådskandidaterne.

Enhedslisten i valgforbund

Enhedslisten har indgået valgforbundsaftale med Velfærdslisten, Sociallisten og Radikale Venstre. Der er tale om en teknisk valgforbundsaftale, der er åben for andre partier eller lister at tilslutte sig. Valgforbundet ønsker en borgmester fra et af de små partier / lister i den kommende byrådsperiode, og peger på Mogens Nyholm som borgmester. Enhedslisten har haft som prioritet at indgå i en valgforbundsaftale med enten Beboerlisten, Velfærdslisten eller Alternativet. Den brede og åbne valgforbundsaftale indfrier dette mål. Valgforbundsaftale KV 2017. Opslag på Enhedslistens Facebook-side med ekstra links.