Enhedslistens kandidat i Randers Syd er i folketinget

Randers får endnu et folketingsmedlem Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen på barsel og vil det næste halve år overlade pladsen til 27-årige Rasmus Vestergaard Madsen fra Randers syd-kredsen. Rasmus Vestergaard Madsen læser til daglig til pædagog i Aarhus og er derudover uddannet økologisk landmand. Studierne er nu sat på pause for at tage plads i folketingssalen, hvor en intern ombytning samtidig betyder, at Rasmus overtager partiets ordførerskaber som socialordfører, LGBTQ-ordfører og ligestillingsordfører fra Pernille Skipper. Derudover skal Rasmus være dyrevelfærdsordfører. “Det bliver vildt spændende at kunne lægge pædagogikbøger til side for en periode, for at få lov til at sidde i Folketinget som social-, LGBTQ-, ligestilling- og dyrevelfærdsordfører. Til tider kan Folketinget jo godt være lidt af en børnehave, og der vil mine pædagogiske kompetencer helt sikkert komme i spil,” siger han. “Det er stadig min klare vision, som jeg også gik til valg på, at vi skal have skaffet statslige midler til at udvide letbanen fra Århus til Randers. Østjylland er ved at sande til i biler. Et letbanenet, som vi kender S-togene i København, vil klart være en løsning på fremtidens trængselsproblemer.” “Vi skal have velfærd, tryghed og et stærkt sikkerhedsnet for alle danskere i fokus igen,

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Fælles udtalelse fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten 20. sep. 2018 17.09 Husk lige tandbørsten, Torben! Borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet har netop smidt Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ud af forhandlingerne om Randers Kommunes budget for 2019-22. Selv om Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ikke sagde nej til nogle af Socialdemokratiets krav, så blev vi alligevel bedt om at forlade forhandlingerne. Årsagen var – meddelte Torben Hansen på vegne af Socialdemokratiet – at partiet ikke havde tillid til, at Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ville tage ansvar, når det kom til stykket. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten har overholdt alle aftaler med Socialdemokratiet til punkt og prikke. I modsætning til Socialdemokratiet, der havde fem medlemmer, der undlod at stemme imod den ulovlige politiske udrensning af udvalgsformændene Daniel Madié (Konservative), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), og således brød konstitueringsaftalen fra november 2013. Derfor er det et noget besynderligt standpunkt fra et parti, der for kort tid siden begik aftalebrud. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten pressede i forhandligerne på for en socialt retfærdig skattestigning, så kernevelfærden kunne sikres. En skattestigning, der ville være helt i tråd med Torben Hansens og Socialdemokratiets valgløfter. Det var imidlertid umuligt at få andet svar fra Torben Hansen, end

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Enhedslisten Randers lørdag d.24. marts kl. 13.00 i Fritidscentret Vestergade lokale 11. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent. Afdelingsbestyrelsens beretning Godkendelse af det reviderede regnskab. Budget for det kommende år. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af revisor og revisor suppleant. Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. Valg af lokale folketingskandidater. Eventuelt.

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten i byrådet

Ved kommunalvalget 2017 blev Frida Valbjørn Christensen byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Som byrådsmedlem bakkes Frida op af Byrådsnetværket, som er et netværk af kommunalt interesserede medlemmer eller sympatisører af Enhedslisten Randers. Byrådsnetværket er under opbygning frem til kommunalvalget 2021 – og du er meget velkommen. Blot kontakt Frida, en fra bestyrelsen, eller en af byrådskandidaterne.

Enhedslisten i valgforbund

Enhedslisten har indgået valgforbundsaftale med Velfærdslisten, Sociallisten og Radikale Venstre. Der er tale om en teknisk valgforbundsaftale, der er åben for andre partier eller lister at tilslutte sig. Valgforbundet ønsker en borgmester fra et af de små partier / lister i den kommende byrådsperiode, og peger på Mogens Nyholm som borgmester. Enhedslisten har haft som prioritet at indgå i en valgforbundsaftale med enten Beboerlisten, Velfærdslisten eller Alternativet. Den brede og åbne valgforbundsaftale indfrier dette mål. Valgforbundsaftale KV 2017. Opslag på Enhedslistens Facebook-side med ekstra links.

Frida er ny spidskandidat for Enhedslisten Randers

PRESSEMEDDELSE 14. MAJ 2017 Det bliver den 18-årige htx-studerende Frida Valbjørn Christensen som bliver spidskandidat for Enhedslisten Randers til det kommende kommunalvalg. 1. Frida Valbjørn Christensen frida-49@hotmail.com 27 82 86 46 Spidskandidatpladsen var blevet ledig efter at den hidtidige spidskandidat Anni Holmann Andersen for et par uger siden meldte sig ud af Enhedslisten. På et bestyrelsesmøde i Enhedslisten er det blevet besluttet, at man respekterer den afstemning, der i marts var på et medlemsmøde om de tre første pladser på Enhedslistens liste til kommunalvalget. Her blev Anni Holmann Andersen valgt som nr. 1, Frida Valbjørn Christensen valgt som nr. 2 og Kalle Nielsen blev valgt som nr. 3. Det betyder, at med Anni Holmann Andersens udmeldelse af Enhedslisten, at Frida Valbjørn Christensen nu er spidskandidat, mens Kalle Nielsen står som nr. 2. Der vil på et senere tidspunkt blive valgt nogle yderligere kandidater til Enhedslisten liste til kommunalvalget. Blandt andet publiceret her.

Pressemeddelelse 4. maj 2017

Pressemeddelelse 4. maj 2017 Spidskandidaten for Enhedslisten Randers til kommunalvalget 2017 Anni Andersen har torsdag d. 4. maj meldt sig ud af Enhedslisten og er dermed ikke længere opstillet til kommunalvalget. I den anledning udtaler kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: – Enhedslisten i Randers står i en speciel situation op til kommunalvalget. Enhedslisten stiller selvstændigt op samtidig med at Enhedslisten har enkeltmedlemmer som er aktive i henholdsvis Beboerlisten og Velfærdslisten. – Der har i Enhedslisten i et stykke tid været nogle uenigheder om hvordan man har skullet håndtere denne problematik. Dette har så torsdag givet sig udslag i at spidskandidaten Anni Andersen har meldt sig ud af Enhedslisten. –Bestyrelsen i Enhedslisten Randers vil hurtigst muligt holde et møde for at drøfte hvordan vi kommer videre med vores kommunalvalgkamp.

Enhedslisten vil i byrådet

Enhedslisten Randers har på et medlemsmøde besluttet at stille op til det kommende byrådsvalg i november 2017. Ved sidste byrådsvalg i 2013 stillede Enhedslisten Randers ikke op, men besluttede i stedet at bakke op omkring Beboerlisten. Enhedslisten Randers skal nu til at forberede den kommunale valgkamp. Bl.a skal der findes byrådskandidater. I den anledning siger kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: “Der blev på medlemsmødet givet udtryk for at man var særdeles tilfreds med det arbejde, som Beboerlisten og også Velfærdslisten hidtil har lavet i byrådet. Så det er ikke utilfredshed med det arbejde som Beboerlisten og Velfærdslisten har lavet, som gør, at Enhedslisten stiller op som selvstændigt parti til det kommende kommunalvalg”. En evt. enhedslisterepræsentation skal ses som et supplement til Beboerlisten og Velfærdslisten. En selvstændig enhedslisteopstilling vil ifølge Frede Kirkholm Nielsen styrke venstrefløjen i Randers. “Enhedslisten står jo stærkt på landsplan og det bør kunne overføres til det kommunalpolitiske arbejde i Randers,” siger han. Frede Kirkholm Nielsen, Enhedslisten, Randers. Pressemeddelelse gengivet her 3/11 2016

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget (2014)

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget,Enhedslisten RandersKontaktperson: Frede Kirkholm Nielsen, Kærparken 70, 8940 Randers SV Enhedslisten Randers mener forslaget medfører en sikker kvalitetsnedgang i undervisningen og at forslaget med sikkerhed vil skade en større gruppe børn årgang efter årgang, samt at forslaget samlet set også økonomisk vil koste kommunen dyrt. Enhedslisten Randers opfatter det derfor som en fejl, at forslaget overhovedet er fremsat. Med ovennævnte vurdering slået fast, så har Enhedslisten følgende korte bemærkninger til forslaget. Lancering midt i folkeskolereformstart? Enhedslisten Randers finder det kynisk, og en hån mod lærere, forældre og børn at lancere forslaget midt i en for mange kaotisk skolereformstart. Af det nu tilgængelige materiale fremgår det tydeligt, at forslaget kunne være lanceret i juni måned, hvilket ville have givet lærere og forældre tid og mulighed for at sætte sig ind i forslaget og tage deres forholdsregler, skrive høringssvar etc. Tidsplanen? Tidsplanen er gennemskuelig urealistisk. Det er også indrømmet af forvaltningen, at tidsplanen bevidst er lavet urealistisk kort, fordi byggekaos, elevskader og læringstab (meget kynisk) foretrækkes, fremfor at lave realistiske tidsplaner, herunder planer der sikrer det enkelte barn mod lærings- og trivselstab. Længere transportveje? Forslaget medfører længere transportveje, og særligt for nogle af de foreslåede 7-9 klasses buspendler-børn vil det