Årsmøde 2022

Årsmødet 2022 ligger fra fredag den 13. maj til og med søndag den 15. maj og afholdes i Hafnia Hallen i Valby. I år kommer det bl.a. til at handle om, hvordan vores EU-politik skal se ud. Herunder vigtig information om deadlines for opstillinger og forslag til årsmødet. Deltag i årsmødetØnsker du at deltage i årsmødet, skal du møde op i din afdeling til det medlemsmøde, hvor der vælges delegerede. Møderne foregår mellem den 9. marts og den 30. marts. Spørg din afdelings kontaktperson, hvis du ikke ved, hvornår din afdeling vælger delegerede. Stil forslag til årsmødetAlle medlemmer kan indsende forslag til årsmødet. Deadline for indkomne forslag er fredag den 4. marts kl. 12.00. Som noget nyt skal forslag indsendes via dette skema. Hovedbestyrelsen lægger ikke op til, at der skal behandles vedtægter og arbejdsplan på dette årsmøde. Årsmødehæfte 1 der indeholder hovedforslag fra Hovedbestyrelsen samt indkomne forslag sendes ud med medlemsbladet Rød+Grøn og lægges desuden på årsmødehjemmesiden. Dette sker senest den 9. marts. Deadline for opstillinger og ny procedure for urafstemning om folketingskandidaterHvis du vil stille op til urafstemningen om folketingskandidater for Enhedslisten, er der deadline for opstilling den 28. februar kl. 12.00. På sidste årsmøde blev vedtægterne omkring

Møde mod racisme 16/11 kl. 11 på Rådhustorvet (Randers)

af Red.. d. 15. november 2019 Enhedslisten siger Nej til racisme og hærværk på jødiske gravsteder Vi har modtaget nedenstående fra Randers mod Racisme. Vi støtter initiativet og vil meget gerne opfordre jer til at deltage på lørdag d. 16. kl. 11 på Rådhustorvet.: “Sidste lørdag d. 9. november holdt Randers mod Racisme en mindehøjtidelighed for KRYSTALNATTENS ofre. Samme dag blev 80 jødiske gravsteder skændet på Østre Kirkegård her i byen. Det bør vi ikke møde med tavshed og passivitet. Vi vil igen sige NEJ til racisme, diskrimination og forfølgelse. Vi mødes lørdag d. 16. november kl. 11 på Rådhustorvet, hvor bl.a. Borgmester Torben Hansen vil tale. Randers har været udsat for en række angreb fra den ny-nazistiske organisation NordFront. Den hængte dukke på busterminalen, bannere og klistermærker på broer og gade og angreb på Tirsdalens skole, så politiet måtte gribe ind – – og nu er den jødiske kirkegård blevet skændet. Vi er mange, der ønsker at Randers skal være en by, hvor borgerne kan føle sig trygge uanset deres race, køn eller tro. Vi vil derfor bede jer om, at opfordre jeres medlemmer til at deltage i mødet på Rådhustorvet på lørdag kl.11. Med venlig hilsen for Randers

Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her. Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke. “Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med. Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker. Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.

Enhedslisten i valgforbund

Enhedslisten har indgået valgforbundsaftale med Velfærdslisten, Sociallisten og Radikale Venstre. Der er tale om en teknisk valgforbundsaftale, der er åben for andre partier eller lister at tilslutte sig. Valgforbundet ønsker en borgmester fra et af de små partier / lister i den kommende byrådsperiode, og peger på Mogens Nyholm som borgmester. Enhedslisten har haft som prioritet at indgå i en valgforbundsaftale med enten Beboerlisten, Velfærdslisten eller Alternativet. Den brede og åbne valgforbundsaftale indfrier dette mål. Valgforbundsaftale KV 2017. Opslag på Enhedslistens Facebook-side med ekstra links.

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget (2014)

Høringssvar/indsigelse mod skolestrukturforslaget,Enhedslisten RandersKontaktperson: Frede Kirkholm Nielsen, Kærparken 70, 8940 Randers SV Enhedslisten Randers mener forslaget medfører en sikker kvalitetsnedgang i undervisningen og at forslaget med sikkerhed vil skade en større gruppe børn årgang efter årgang, samt at forslaget samlet set også økonomisk vil koste kommunen dyrt. Enhedslisten Randers opfatter det derfor som en fejl, at forslaget overhovedet er fremsat. Med ovennævnte vurdering slået fast, så har Enhedslisten følgende korte bemærkninger til forslaget. Lancering midt i folkeskolereformstart? Enhedslisten Randers finder det kynisk, og en hån mod lærere, forældre og børn at lancere forslaget midt i en for mange kaotisk skolereformstart. Af det nu tilgængelige materiale fremgår det tydeligt, at forslaget kunne være lanceret i juni måned, hvilket ville have givet lærere og forældre tid og mulighed for at sætte sig ind i forslaget og tage deres forholdsregler, skrive høringssvar etc. Tidsplanen? Tidsplanen er gennemskuelig urealistisk. Det er også indrømmet af forvaltningen, at tidsplanen bevidst er lavet urealistisk kort, fordi byggekaos, elevskader og læringstab (meget kynisk) foretrækkes, fremfor at lave realistiske tidsplaner, herunder planer der sikrer det enkelte barn mod lærings- og trivselstab. Længere transportveje? Forslaget medfører længere transportveje, og særligt for nogle af de foreslåede 7-9 klasses buspendler-børn vil det