Hjælpeside for byrådsaktive

Kommunalpolitisk hjælpeside for alle med interesse for rød-grøn byrådspolitik.

Vigtige indgange på randers.dk

Budgetforslag

Mødekalender (byråd og udvalg)

Mødekalender byråd og udvalg
Forkortelser i mødekalender:
Beskæftigelsesudvalget (BU) | Byråd (BY) | Børne-og familieudvalget (BF) | Landdistriktsudvalget (LD) | Miljø og teknikudvalget (MT) | Omsorgsudvalget (OU) | Skole- og uddannelsesudvalget (SKU) | Socialudvalget (SU) | Sundhed- idræts- og kulturudvalget (SIK) | Erhvervs- og planudvalget (EPU) | Økonomiudvalget (ØU)

Deadlines for åben spørgetid og forslag/spørgsmål til byrådsmøde.

Onsdage kl. 10. (12 dage før byrådsmødet / onsdag i ugen før dagsordenudsendelse).

 • Onsdag 14/2 kl. 10
 • Onsdag 6/3 kl. 10
 • Onsdag 17/4 kl. 10
 • Torsdag 9/5 kl. 10
 • Onsdag 5/6 kl. 10
 • Onsdag 14/8 kl. 10
 • Lørdag 31/8 kl. 10 (1. behandling af budget)
 • Onsdag 11/9 kl. 10
 • Lørdag 28/9 kl. 10 (2. behandling af budget)
 • Onsdag 16/10 kl. 10
 • Onsdag 13/11 kl. 10
 • Onsdag 4/12 kl. 10

Åben spørgetid (byrådsmøder):

Regler | Indsend spørgsmål: [email protected] | Referater

Byrådet

[email protected] | Om byrådet | Medlemmer | Referater | Lyt og se | Forretningsorden | Styrelsesvedtægt.
Konstituering 2021: Konstitueringsaftale + Konstitueringsaftale politisk + Tværgående udvalg bæredygtighed og flodbyen + Konstituerende byrådsmøde
Andre referater: Byrådets seminar | Byrådets temamøde

Kommunalpolitiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget (BU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Bo Vestergaard, (formand), Jesper Gade (Næstformand), Henriette Malland, Claus Berggren, Jens Peter Hansen, Bjarne overmark, Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Børne- og familieudvalget (BF)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Mogens Nyholm (formand), Pia Moldt (næstformand), Lise-Lotte Lervad Larsen, Anne Hjortshøj, Louise Høeg, Christina Kjærsgaard og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en del af kommunens pædagogiske og sociale opgaver.

Landdistriktsudvalget (LD)

Dagsordner/Referater.
Medlemmer (7): Anne Hjortshøj (formand), Lars Søgaard (næstformand), Anker Boye, Jesper Gade, Nick Zimmermann, Bo Ratz og Erik Bo Andersen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende landdistrikter.
Tidligere referater:
Erhvervsudvalget
Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.

Miljø- og teknikudvalget ( MT)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Nick Zimmermann (formand), Jens Peter Hansen (næstformand), Karen Lagoni, Anker Boye, Christian Engelbrecht Pedersen, Bo Vestergaard og Frida Valbjørn Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Omsorgsudvalget (OU)

Dagsorden/Referater
Tidligere del af “Sundheds- og omsorgsudvalget”.
Medlemmer (7): Ellen Petersen (formand), Lars Axel Nielsen (næstformand), Karen Lagoni, Pia Moldt, Jens Peter Hansen, Jesper Gade og Kasper Fuhr Christensen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældre.
Tidligere referater:
Sundhed- og omsorgsudvalget
Sundheds- og ældreudvalget.

Skole- og uddannelsesudvalget (SKU)

Dagsorden/Referater
Opsplitning af det tidligere “Børn- og skoleudvalg”.
Medlemmer (7): Lise-Lotte Lervad Larsen (formand), Bo Ratz (næstformand), Stine Eiby, Anne Hjortshøj, Henriette Malland, Morten Lindberg og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skole- og uddannelsesmæssige opgaver.

Socialudvalget (SU)

Dagsorden/Referater
Medlemmer (7): Rosa Lykke Yde (formand), Henriette Malland (næstformand), Stine Eiby, Lise-Lotte Lervad Larsen, Lars Axel Nielsen, Frida Valbjørn Christensen og Bjarne Overmark.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den sociale indsats.
Tidligere referater:
Socialudvalget før 2014
Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget (SIK)

Dagsorden/Referater.
Tidligere “Kultur og fritidsudvalget” – desuden er sundhed kommet til fra det tidligere “Sundheds- og omsorgsudvalg”.
Medlemmer (7): Louise Høeg (formand), Pia Moldt (næstformand), Stine Eiby, Jesper Gade, Lars Søgaard, Daniel Madié og Christina Kjærsgaard.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundheds-, idræts- og kulturopgaver.
Tidligere referater:
Kultur- og fritidsudvalget.
Sundhed- og omsorgsudvalget.
Sundheds- og ældreudvalget.

Erhvervs- og planudvalget (EPU)

Dagsorden/Referater
Nyt udvalg.
Medlemmer (7): Claus Berggren (formand), Karen Lagoni (næstformand), Steen Bundgaard, Anders Henrik Jensen, Mogens Nyholm, Daniel Madié og Peter Møller Kjeldsen.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det udviklingsmæssige område.

Økonomiudvalget (ØU)

Dagsorden/Referater
Referater: Økonomiudvalgets temamøde
Økonomiudvalget består af borgmesteren, som er formand for udvalget, og otte af byrådets øvrige medlemmer.
Medlemmer (9): Torben Hansen (formand), Claus Berggren (næstformand) Christian Engelbrecht Pedersen, Steen Bundgaard, Ellen Petersen, Morten Lindberg, Rosa Lykke Yde, Bo Vestergaard og Erik Bo Andersen.

§17. stk 4 udvalg

Andre udvalg

 • Børn og Ungeudvalget
  Steen Bundgaard (formand) og Louise Høeg (næstformand). Anne Hjortshøj er 1. suppleant for Steen Bundgaard og Ellen Petersen er 2. suppleant. Jens Peter Hansen er 1. suppleant for Louise Høeg og Claus Berggren er 2. suppleant.
 • Randers Havn A/S
  Fem byrådsmedlemmer og to medlemmer efter indstilling blev valgt. Ved byrådsmødet 31. januar vælges 5 suppleanter. Valgt blev Daniel Madie (formand), Anker Boye (næstformand), Morten Lindberg, Nick Zimmermann og Peter Møller Kjeldsen. Indstillet og valgt fra Dansk Industri: Per Hastrup med Morten Hartvig Jakobsen som stedfortræder. Indstillet og valgt for 3F: Kim Stjær og stedfortræder Henrik Amby.
 • Vandmiljø Randers A/S
  Under forudsætning af at det nuværende byråd godkender en vedtægtsændring skulle vælges fem medlemmer. Blandt de valgte medlemmer vælges formand og næstformand. Valgt: Jan Buus Larsen, Jens Christian Laursen, Christian Engelbrecht Pedersen og Christian Boldsen. Jan Buus Larsen vælges som formand og Jens Christian Laursen som næstformand. Indstillet fra Erhverv Randers Peter Bo Lindegaard.

Diverse råd og nævn

Historiske råd og udvalg op til 2018

Der mangler en del her, men ikke længere i dagsordensystemet.