Kommunalpolitisk indflydelse

Kommunalpolitisk indflydelse er mange ting. Enhedslisten stiller forslag, ændringsforslag. spørgsmål – og deltager i det hele taget aktivt på en måde, der løbende trækker kommunen i en socialistisk rød-grøn og mere demokratisk retning.

Enhedslistens tilstedeværelse og aktivitet sætter sit præg på byrådets dagsordner og debatter.

Dårlige forvaltningsprocesser, og sager som det politiske flertal ikke ønsker at tale om, dem bringer Enhedslisten frem i lyset, og ind til diskussion i udvalg, byråd og i den offentlige debat.

Det giver en kommunalpolitisk indflydelse langt ud over hvad der burde være muligt med kun et enkelt mandat. Nogle enkelte gange får vi egne forslag igennem byrådet.

Her er et overblik over, hvad vi har fået igennem mere eller mindre direkte via enkeltstående forslag de sidste knap 4 år.

Forbedringer på det grønne områder:

 • Øget fokus på, at Randers kommune efterlever kravene om god økologisk tilstand i vores vandløb.
 • Sikring af, at vandløb, der privatiseres, også vedligeholdes korrekt efter de i forvejen gældende regulativer.
 • Henvendelse fra Randers kommune til Christiansborgs Miljø og Fødevareudvalg med opfordring til at stoppe brugen af pesticider.
 • Forsøg med vilde blomster i vejkanterne.
 • Infoside på Randers Kommunes hjemmeside, hvor vi deler vores erfaringer på det grønne områder bl.a. til gavn for, og inspiration til, andre kommuner.
 • Udarbejdelse af klimaplan, der følger målene i Parisaftalen (kommer i 2020).
 • At Randers Kommunes kollektive transport primært skal køre på alternative drivmidler inden 2030.
 • Randers Kommune bekæmper oprettelse af nye havbrug.

Øget åbenhed og tilgængelighed i Kommunen og til byrådsmøder:

 • Videotransmission fra byrådsmøderne.
 • Forbedring af Kommunens postlister.
 • Infoskilte ved Det Gamle Rådhus til gavn for mennesker med handicap.
 • Indkøb af bedre og tilgængelige ramper til rådhuset.
 • Offentlig mailadresse, der sender til hele byrådet på én gang. [email protected] ??
 • Øget fokus på – og planlægning af – brug af Open Data. www.opendata.dk
 • Øget fokus på, hvorvidt Randers Kommune overholder bygningsreglementets krav til tilgængelighed ved vejog stiprojekter.
 • Indkøb af mobile handicaptoiletter til brug for kommunale arrangementer.
 • Indførsel af Kommunal svarfrist ift. til henvendelser fra råd og nævn.
 • Forbedringer for blinde og svagtseende på 18 konkrete steder i Kommunale bygninger

Børn og familie:

 • Indførsel af minimumsnormeringer pr. 2023 på baggrund af forslag fra Velfærdslisten, Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Ældreområdet:

 • Enhedslisten var med til at få vedtaget en undersøgelse af forholdende på ældreområdet, på baggrund af dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”. Forslaget blev stillet af Velfærdslisten, Venstre, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Andet:

 • Fokus på lønforskelle mellem kønnene i MED-udvalgene
 • Ændring af ligestillingspolitikkens til kønsligestillingspolitik, idet den udelukkende tager højde på forskellen mellem køn
 • Øget fokus på kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at Randers kommune ikke samarbejder med virksomheder, der bidrager til hvidvask eller skatteunddragelse.