Billede af Anders Pedersen.

Kære nuværende og kommende folketingsmedlemmer.

Læserbrev af Anders Pedersen, Folketingskandidat for Enhedslisten i Randers Nord Nu har valgkampen været i gang i ca. 2 uger, og jeg kan konstatere følgende: Alle vil give de kvindedominerede fag mere i løn! Hvor er det da bare dejligt, men – og her kommer der så et stort et af slagsen – hvor var den optimisme og hjælp henne sidste år, da sygeplejerskerne strejkede? Hvor var den hjælp henne for 4 år siden? For 8 år siden? Den var der ikke! Jeg synes, det er på grænsen af hykleri, når liberale partier står og prædiker, at de vil give mere i løn, mens man vil minimere væksten i den offentlige sektor. De samme partier, som var med til at indføre effektivisering bidraget på 2%. Nu er der valg, og det er ret tydeligt, at Palles Gavebod er åbnet, og der er brandudsalg ved mange partier. Derfor kommer her en klar opfordring til alle vælgere: Kig på, hvad politikerne og deres partier har stemt de seneste 3 år, for det er deres reelle politik! Der er meget få partier i Danmark, som reelt ønsker både et løft i lønnen og bedre arbejdsvilkår for vores offentligt ansatte. Enhedslisten er et af

Billede af Anders Pedersen.

Landdistrikterne er også en del af kommunen!

Af Anders Pedersen. I takt med at Randers udvikler sig, udvikler hele kommunen sig, især de små landsbysamfund, som oplever stor befolkningstilvækst. Alligevel bliver området gang på gang forbigået, når det kommer til udvikling. Det ene øjeblik bliver den lokale folkeskole lukket, som det skete i Havndal, hvilket også ofte medfører, at lokale erhverv må dreje nøglen om. Det andet øjeblik skal både små og store cykle og gå i siden af vejen for at komme frem – uden nogen form for sikkerhed i form af cykelstier eller fortov. For at Randers kommune kan blive ved med at udvikle sig, er det vigtigt, at byrådet prioriterer mere end blot centrum. For at have en fungerende kommune i hele kommunen, skal vi også støtte lokalt. Trafiksikkerhed er meget vigtigt for Enhedslisten og bør også være vigtigt for resten af byrådet – dog sker der ikke meget i landsbyerne. Derfor har vi også flere gange foreslået, at der afsættes flere penge til trafiksikkerhed i budgettet, men uden held. Det giver ingen mening, at man f.eks. i Harridslev skal sende sin børn i skole langs ”landevejen”, selvom man bor inde i byen! Det er fuldstændigt uacceptabelt, og byrådet bør sætte ind for at

Billede af Anders Pedersen.

Alle borgere skal behandles lige, også dem på overførselsindkomst

Af Anders Pedersen. Jobcentret i Randers har desværre fået prædikatet som et af Danmarks mest inkompetente jobcentre. Det vil Enhedslisten have lavet om! Langt de færreste af os kommer nogensinde til at have med jobcentret at gøre, og det skal vi være taknemmelige for, når vi bor i Randers. Her har vi desværre nogle trælse tendenser, hvor nogle af de mennesker, der er tilknyttet jobcentret, oplever at blive presset ud i jobs, praktikker eller uddannelse, som de ikke er rustet til, eller som ikke fører til en permanent løsning. Mødet med jobcentret kan for nogle være en ubehagelig oplevelse, som kan udløse forskellige symptomer på sygdom, i forvejen syges tilstand kan forværres under forløbet, ja vi har sågar set eksempler på PTSD-diagnoser, udviklet netop på grund af oplevelserne med jobcentret. Desværre gives deres færre førtidspensioner og meget få revalideringer, hvorfor det kan virke som om, at alle skæres over én kam. Der er selvfølgelig en gruppe helt sunde og raske mennesker, der klarer sig fint igennem et arbejdsløshedsforløb. Andre, der starter ved jobcenteret, fordi de er syge, havner typisk i et flerårigt ressourceforløb, hvor en gruppe bliver tvunget i job, uddannelse eller praktik, selvom deres psykiske eller fysiske tilstand gør,

Letbanen til Randers!

Antallet af biler stiger og stiger hvert år, mens flaskehalsen omkring Randers Bro bliver værre og værre. Der bliver snakket om den ene og anden bro, endda en tunnel! Men ingen af disse forslag hjælper på at mindske udledningen af CO2, tværtimod. De giver incitament til, at der skal endnu flere biler på vejene, for det er jo “nemmere”, men udleder desværre mere CO2. Den såkaldte klimabro koster 600 millioner kroner, som man ville kunne investere i en meget grønnere løsning, nemlig Letbanen. Man burde i byrådet i samarbejde med nabokommunernene arbejde på at få udvidet letbanen fra Århus til Randers, så man kan koble på i Lisbjerg, hvilket giver god mening for at skabe forbindelse til hele Aarhus N og de mange arbejdspladser. Hvis man får tilpasset køreplanerne, så man kan ankomme på sit job kl. 8, vil det også være tidsbesparende. Mulighederne for at komme til Aarhus med offentlig transport i dag er få og dårligt planlagte. For at komme til toget/bussen i dag skal man først med bus i Randers og derefter, hvis man skal udenfor Aarhus C, skal man skifte til enten Letbanen eller bussen. Derudover passer busforbindelserne i dag meget dårligt i forhold Letbanen eller

Forældre skal kompenseres, hvis børnene holdes hjemme

Enhedslisten Randers foreslår en kompensationsordning for de forældre, der holder deres børn hjemme fra daginstitution under nedlukningen. Flere kommuner har taget initiativ til en sådan kompensationsordning efter regeringens opfordring til, at børn i de familier, hvor det er muligt, holdes hjemme fra børnehave, dagpleje og vuggestue. I Enhedslisten mener vi, at det er rimeligt, at disse forældre bliver kompenseret for den tid, de selv passer deres børn og dermed ikke får en ydelse af Randers Kommune. Derudover håber vi, at en sådan kompensationsordning kan sikre, at flere holder børnene hjemme og dermed skåner både andre børn og ikke mindst ansatte for eventuel smitte. Samtidig vil ordningen for en tid kunne lette presset for de hårdtarbejdende medarbejdere på børneområdet. Der vil være mere tid til de børn, hvis forældre er nødsaget til at tage på arbejde, og dermed sikres den pædagogiske kvalitet i en hård periode. Vi håber, at de sparede penge til gengæld kan være med til at holde gang i det lokale butiksliv.