Kommunekort med Randers Kommune markeret.

Afdelingen

Enhedslisten Randers er en lokalafdeling af partiet Enhedslisten – de rød-grønne.

Organisering

 • Generalforsamling
  • Intern revisor og revisor-suppleant
 • Bestyrelse
  • Kontaktperson
  • Kasserer
 • Faste grupper
  • Webgruppe / Webredaktør
  • Byrådsnetværk
  • Valggruppe (valgkamp)

Repræsenteret i, eller deltager med delegerede til:

 • Enhedslisten
  • Årsmødet
  • Hovedbestyrelsen
 •  Enhedslisten Midtjylland (region)
  • Afdelingsmøder
  • Åbne afdelingsmøder
  • Medlemsmøder
 • Randers Kommune
  • Byrådet
   • Miljø- og Teknikudvalget
   • Socialudvalget
   • §17, stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune
  • Handicaprådet
  • Valgtilforordnede

Mange medlemmer og vælgere er aktive i kommunens mange gode foreninger og netværk, eller bidrager på anden personlig vis til at gøre Randers Kommune mere rød-grøn – og dermed til et bedre sted at leve, arbejde og vokse op.

Der holdes jævnligt åbne bestyrelsesmøder, hvor du er velkommen til at møde op og give dit bidrag – eller blot være med og blive klogere på hvem bestyrelsen er og hvad vi laver og diskuterer.