Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Der er råd!

Af Frida Valbjørn Christensen.

Det er ikke korrekt, når de typiske budgetpartier fortæller os, at de er nødt til at lave en grønthøsterbesparelse på 0,5%, nedlægge plejehjem eller fjerne klippekortsordningen for ældre for, at der er penge nok til at drive kommunen.

Grønthøsterbesparelser og andre besparelser laves, så byrådsflertallet har råd til at imødekomme egne ønsker. Dette kan f.eks. være opsparing til en beton-bro og andre prestigeprojekter. Nedenfor fremlægges et mindre udpluk af Enhedslisten omprioriterings-forslag med relevante tal og henvisninger.

Byrådet skal først og fremmest fokusere på borgerne
Enhedslisten mener, at kommunerne er sat i verden for at hjælpe dem, der har brug for det. Dette kan gælde i kortere eller længere perioder.

Randers Kommune har gennem de senere år oplevet en stigning i antallet af politiske udvalg. Det er ikke nogen hemmelighed, at der godt kan snige sig et udvalg mere ind, hvis der ikke er nok udvalgs-formandsposter til at tilfredsstille konstituerings-partierne.

Ved at nedlægge en enkelt direktørstilling kan der frigives 3,4 millioner kr. Dertil vil der ske besparelser ved at sammenlægge nogle af udvalgene. Der kan ydermere frigives ressourcer ved at fjerne udvalgenes mulighed for at tage på udlandsture.

Der skal sikres breddeidræt og færre prestigeprojekter
Randers Kommune skal være for alle! I dag yder Randers Kommune tilskud til elitesport, herunder Randers FC. Enhedslisten mener, at det er fint, at vi støtter talenterne, men ikke i samme høje grad som nu. Derfor skal der skæres i denne støtte. Ved at reducere støtten til Randers FC kan der frigives 2 mio. kr. til velfærden eller det grønne område. Samtidig kan nogle af pengene, der ydes i tilskud til elitesport, omprioriteres til kulturlivet og breddeidrætten.

Randers Kommune lægger hvert år mange millioner kroner i opsparingen til Klimabroen. Denne opsparing laves, mens vi endnu ikke har sikret den helt basale velfærd, som f.eks en værdig ældrepleje. Vi mener, at der må styr på prioriteringerne.

Ved at inddrage opsparingen til Klimabroen, der i stedet kan bruges på f.eks velfærd eller billigere og bedre kollektiv transport, kan der frigives 132 millioner kr. i 2025. Dertil vil de midler, man hvert år bruger til opsparing, fremover kunne prioriteres mere fornuftigt. Dertil kommer de opsparede midler til Flodbyen Randers (tallene stammer fra Enhedslistens budgetspørgsmål til budgettet i år 2021).

Giv ordet til velfærdens helte
Velfærdens helte er eksperterne i deres fag. I takt med at der skal være færre udvalg, og dermed færre forvaltningsområder, der dækker bredere, vil der heller ikke være brug for det antal direktørstillinger, vi har i dag.

Desuden har vi i Randers Kommune mange ledelseslag og mange niveau-2 ledere. Dette er ikke bare et økonomisk spørgsmål, men det medfører også gråzoner i forhold til ansvaret. Ved at halvere antallet af niveau-2 ledere kan der spares 9,8 millioner kr. som f.eks. kan bruges på flere velfærds-hænder.

Ved at give ordet til velfærdens helte, altså dem der har fingeren på pulsen, kan vi spare på konsulentbistanden. Ved at halvere denne kan der frigives 7 millioner kroner (tallene stammer fra Enhedslistens budgetspørgsmål til budgettet i år 2021).

Randers Kommune vandt i udligningen
Randers Kommune var en af de helt store vindere, da den nye udligningsreform blev færdiggjort. Det betyder, at vi ved de fremtidige budgetter har hele 80 millioner kroner mere at gøre godt med.

Som sagt: Der ER råd!