Byrådskandidater

Valgt til byrådet 2022-2025

Billede af Frida Valbjørn Christensen.Frida Valbjørn Christensen
Valgt til byrådet KV2017 og KV2021.

Stedfortræderliste 1-3 i byrådsperioden 2022-2025

Billede af Karina Hjort.1. Karina Hjorth
[email protected]

Billede af Lise Baastrup2. Lise Baastrup
[email protected]
23 81 00 19

Billede af Anders Pedersen.3. Anders Pedersen
[email protected]
53702426

Kandidater til kommunalvalget 2021 (partiliste-opstilling)

Pressefotos (kvadratiske) kan hentes her.

Billede af Frida Valbjørn Christensen.1. Frida Valbjørn Christensen (Valgt til byrådet 2017 og 2021)
[email protected]
93602782
Sunde og raske børn kræver gode skoler og institutioner, højere normeringer og højere til loftet. Børnene kommer i første række – de er vores fremtid.

Billede af Karina Hjort.2. Karina Hjorth
Adonisvej 33, 8960 Randers SØ
[email protected]
Der skal være lige muligheder for alle.
Integration er vigtigere end eksklusion i et moderne og mangfoldigt Danmark.

Billede af Anders Pedersen.3. Anders Pedersen
Sagavej 3, Harridslev, 8930 Randers NØ
[email protected]
53702426

Billede af Kalle Nielsen4. Kalle Nielsen
Skolevej 9, 8960 Randers SØ
[email protected] | 31 22 92 80
Bæredygtig udvikling kræver åbenhed og god forvaltningsskik.
Vi går efter flertalsforslag med reelt vælgerflertal bag – det giver ro og gode beslutninger.

Billede af Lise Baastrup5. Lise Baastrup
Platanvej 106, 8930 Randers NØ
[email protected]
23 81 00 19

Billede af Simon Hviid Justesen.6. Simon Hviid Justesen
Søren Møllers Gade 21A, 1. lejl 8, 8900 Randers C
[email protected]
Handicappede skal opleve en hverdag uden forhindringer.
Retssikkerhed og tilgængelighed skal være i højsædet – det gælder for alle borgere.

Ikke profilbillede.7. Lisbeth Sand

Enhedslistens bestemmelser om partiskat og partiskift

 • Vedtægter
  • §19. PARTISKAT OG ØKONOMI
   […]
   Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultidsansat lokalpolitiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.
   […]
   Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer. Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.
  • §13. PARTISKIFT
   Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg samt EU-parlamentsvalg forpligter sig til ved opnået valg at udtræde af den parlamentariske forsamling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af Enhedslisten. Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemandater. Det er derfor heller ikke muligt at optage medlemmer i Enhedslisten, der sidder i Folketinget, byråd, regionsråd eller i EU-parlamentet på et andet mandat end Enhedslistens.”