Byrådskandidater

Kandidater til kommunalvalget 2017 (partiliste-opstilling)

Pressefotos (kvadratiske) kan hentes her.

Billede af Frida Valbjørn Christensen.1. Frida Valbjørn Christensen (Valgt til byrådet 2017)
Udbyhøjvej 53 2, 8930 Randers Nø
frida-49@hotmail.com | 27 82 86 46
Sunde og raske børn kræver gode skoler og institutioner, højere normeringer og højere til loftet. Børnene kommer i første række – de er vores fremtid.

Billede af Kalle Nielsen2. Kalle Nielsen
Scandiagade 14, st. th., 8930 Randers NØ
kallenielsen.dk@gmail.com | 31 22 92 80
Bæredygtig udvikling kræver åbenhed og god forvaltningsskik.
Vi går efter flertalsforslag med reelt vælgerflertal bag – det giver ro og gode beslutninger.

Billede af Karina Hjort.3. Karina Hjorth
Adonisvej 33, 8960 Randers SØ
khjorth@oncable.dk
Der skal være lige muligheder for alle.
Integration er vigtigere end eksklusion i et moderne og mangfoldigt Danmark.

Billede af Simon Hviid Justesen.4. Simon Hviid Justesen
Søren Møllers Gade 21A, 1. lejl 8, 8900 Randers C
simon.justesen@gmail.com
Handicappede skal opleve en hverdag uden forhindringer.
Retssikkerhed og tilgængelighed skal være i højsædet – det gælder for alle borgere.

Billede af Børge Andersen.5. Børge Andersen
Gærdetoften 26, 8920 Randers
sknyvang@gmail.com | 93 90 19 19
Alle børn skal have råd til at dyrke motion med jævnaldrende flere gange om ugen.
Større medlemstilskud til foreninger.

Billede af Lise Baastrup6. Lise Baastrup 
Platanvej 106, 8930 Randers NØ
lisebaa@hotmail.com
23 81 00 19

Billede af Marianne Grann7. Marianne Grann
grann3@gmail.com
31 27 15 03
.

 

Enhedslistens bestemmelser om partiskat og partiskift

 • Vedtægter
  • §19. PARTISKAT OG ØKONOMI
   […]
   Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultidsansat lokalpolitiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.
   […]
   Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.
  • §13. PARTISKIFT
   Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg samt EU-parlamentsvalg forpligter sig til ved opnået valg at udtræde af den parlamentariske forsamling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af Enhedslisten. Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemandater. Det er derfor heller ikke muligt at optage medlemmer i Enhedslisten, der sidder i Folketinget, byråd, regionsråd eller i EU-parlamentet på et andet mandat end Enhedslistens.”