Enhedslisten sikrer beslutningsreferater fra byrådets lukkede punkter fra 2019

1. Efter forslag fra Enhedslisten, så udarbejder forvaltningen nu beslutningsreferater fra de lukkede punkter fra 2019.Det er et vigtigt skridt i Enhedslistens arbejde med at gøre byrådsarbejdet mere åbent og gennemskueligt for alle borgere. 2. Enhedslisten foreslog også, at tidligere referater gennemgås, og på tilsvarende måde blev gjort offentlige, når det tidsmæssigt var muligt. For forslaget stemte Beboerlisten, Velfærdslisten og Enhedslisten. Baggrund:I Randers Kommune kan man ikke læse referaterne fra lukkede punkter på byrådsmøder og udvalgsmøder. Det kan man ikke på trods af, at man som regel kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet. Derfor bør det også være umiddelbart tilgængeligt på hjemmesiden. I Frederikshavn har man valgt at have åbne referater fra de lukkede punkter, så snart det er tilladt at åbne sagen. Enhedslisten foreslog derfor: 1. Der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart, det er lovligt at lægge referatet frem. 2. Tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt.” Link til dagsordenpunkt.