Enhedslisten går forrest i kampen for tilgængelighed

Af Frida Valbjørn Christensen. Byrådsperioden har både budt på nederlag og sejre i Enhedslistens forsøg på at gøre Randers kommune mere tilgængelig. Der har været hårde diskussioner og kreative indslag. Alligevel lader det til, at byrådsflertallets forståelse for ligestilling udelukkende omhandler køn. De små sejre har også retEnhedslisten startede byrådsperioden med fokus på tilgængelighed for alle, og dette fokus har gjort sig gældende i alle byrådsperiodens år. De små sejre kom sig til udslag allerede i 2018, hvor Enhedslisten med et forslag om et skilt ved indgangen til det gamle rådhus sikrede, at flere har kunnet tage aktiv del i demokratiet. I samme ombæring kom det dog Enhedslisten for øre, at ramperne ved det gamle rådhus ikke var tilgængelige for alle. Byrådsflertallet mente ikke, at det var nødvendigt at bruge små 25.000 kr. på, at alle med kørestol eller gangbesvær kunne bruge rådhuset. Dette var dog kun indtil, der blev arrangeret en happening, hvor kommunaldirektøren måtte afvise flere kørestolsbrugere i døren inden et byrådsmøde – ganske enkelt fordi de ikke kunne komme ind. Som med sagen om Huset Nyvang skal situationerne sommetider ske for øjnene af politikkerne, før der sker handling. Ingen velvilje når det kommer til byudviklingPå dette område

Mere fokus på handicapområdet

Af Karina Hjorth. Generelt skal der tænkes helt anderledes på det samlede handicapområde, end man gør i dag. Enhedslisten Randers mener helt klart, at der skal tænkes i helhedsløsninger, man skal se det enkelte menneske, man skal lytte til borgernes behov og især følge anbefalingerne fra det sundhedspersonale, der kender borgerne bedst. Det gælder både, når det drejer sig om hjælperordninger, ledsageordninger, hjælpemidler, skole, transport m.m. Alle med et handicap skal (bedre) kunne deltage i samfundet med de samme muligheder som alle andre. Ikke bare fordi det giver en klart bedre livskvalitet for mennesker, der i forvejen og hver dag kæmper med en masse udfordringer, men også fordi det på længere sigt er bedre og billigere for samfundet og i allerhøjeste grad bedre for det enkelte menneske. Vi taler ikke “bare” om forbedret livskvalitet, men helt enkelt om mulighederne for at leve et liv med alt, hvad det indebærer af familie, uddannelse, arbejde m.m. uden, at det altid kun handler om, at man skal kæmpe for at få den hjælp, man har brug for entent il sig selv eller en pårørende. Lyt til dem, der ved noget!Her kan vi som politikere med fordel lytte mere til dem, det hele handler

Et samfund for alle mindsker behovet for hjælp!

Af Simon Hviid Justesen og Karina Hjorth. Du undrer dig måske over overskriften – hvad mener vi helt præcist med det? Det er faktisk ret simpelt, når man derefter nævner, at vi taler om tilgængelighed i samfundet – det gælder f.eks. i det offentlige rum, i bygninger, i forbindelse med transport, uddannelse m.m. I Enhedslisten Randers mener vi, at ét af de primære mål for kommunens handicapområde må være, at vi lever op til og arbejder ud fra FN’s Handicapkonvention, som Danmark ratificerede helt tilbage i 2009. I mange tilfælde sker det endnu ikke, men i Enhedslisten gør vi vores bedste for at få indarbejdet principperne på alle de områder, der er relevante. Det ville selvfølgelig være helt fantastisk, hvis Randers kommune – og især Randers midtby – blev et forbillede for, hvordan man kan gøre en gammel by moderne og inkluderende, uden at det ødelægger byens historie. Det kan rent faktisk ske i både det offentlige rum og i privat regi, hvis man begynder at kigge på de mange moderne muligheder, der findes for tilgængelighed og universelt design, og som bl.a. kan være de gamle trapper, som med en ombygning ser ud til at bestå, men med et tryk

Randers kommune skal bekæmpe diskriminerende boliglovgivning

Af Frida Valbjørn Christensen. Det er ikke en hemmelighed, at vi lever i en tid, hvor diskriminerende lovgivning i den almene befolkning ikke anses som værende chokerende. Det er imidlertid meget problematisk, at politikerne snyder sig udenom det faktum, at alle er lige for loven. Kan vi overhovedet gøre noget ved problemet kommunalt? Ghettolovgivningen er et angreb på dem, der har brug for en billig bolig Ghettolovgivningen medfører, at en vurdering ud fra socioøkonomiske og etniske kriterier stempler boligsøgende mennesker til at være nogle, der vil skabe problemer. Det er ikke i orden at stemple voksne og børn på deres indkomst eller etniske baggrund. Der er utallige eksempler på danske unge med anden etnisk baggrund, der klarer ungdomsårene til UG. Det er naturligvis reglen fremfor undtagelsen, at disse unge klarer sig ganske fint. I de tilfælde hvor dette ikke gør sig gældende, må det være et tegn på en mislykket integrationsindsats fra statens eller Randers Kommunes side. Ghettolovgivningen stempler borgere med lav indkomst, men som ikke nødvendigvis klarer sig dårligt. Samtidig kan etnisk baggrund som tidligere nævnt også indgå i vurderingen. Er det virkelig i orden på den måde at sortere i folk efter økonomi og etnicitet? Skulle nedrivninger bekæmpe

Jobcentrene tager værdigheden og livsmodet fra de syge

Af Lisbeth Sand. Mange mennesker tror, de aldrig vil ende på kontanthjælp, men de er nok lykkeligt uvidende om, hvor stor risikoen rent faktisk er. Pensionsalderen bliver højere, og arbejdstempoet er så hektisk, at der er stor risiko for, at mange bliver nedslidt, før de når pensionsalderen. Jeg var én af dem! I 46 år arbejdede jeg og tog flere uddannelser som håndværker og pædagog, inden jeg blev “kørt over” af kontanthjælpssystemet. Det her er min historie … Min kontakt med JobcentretMin første kontakt med systemet var faktisk meget positiv. Som håndværksuddannet, enlig mor til 2 børn startede jeg på en uddannelse til pædagog og modtog det sidste år af uddannelsen revalideringsydelse, så jeg kunne færdiggøre. Derfor var jeg i stand til at forsørge mig selv og mine 2 børn de næste 36 år. Mit liv var skønt. Jeg tjente godt, havde et spændende arbejde, ungerne klarede sig. De sidste år på arbejdsmarkedet kunne jeg godt mærke at et helt liv på enten stilladser eller med tunge løft gjorde indhug på mine kræfter og gav mig smerter. Smerter, som jeg prøvede at overhøre, fordi jeg ikke ville stille op i køen på jobcentret. Jeg blev desværre arbejdsløs på grund af

Billede af Anders Pedersen.

Alle borgere skal behandles lige, også dem på overførselsindkomst

Af Anders Pedersen. Jobcentret i Randers har desværre fået prædikatet som et af Danmarks mest inkompetente jobcentre. Det vil Enhedslisten have lavet om! Langt de færreste af os kommer nogensinde til at have med jobcentret at gøre, og det skal vi være taknemmelige for, når vi bor i Randers. Her har vi desværre nogle trælse tendenser, hvor nogle af de mennesker, der er tilknyttet jobcentret, oplever at blive presset ud i jobs, praktikker eller uddannelse, som de ikke er rustet til, eller som ikke fører til en permanent løsning. Mødet med jobcentret kan for nogle være en ubehagelig oplevelse, som kan udløse forskellige symptomer på sygdom, i forvejen syges tilstand kan forværres under forløbet, ja vi har sågar set eksempler på PTSD-diagnoser, udviklet netop på grund af oplevelserne med jobcentret. Desværre gives deres færre førtidspensioner og meget få revalideringer, hvorfor det kan virke som om, at alle skæres over én kam. Der er selvfølgelig en gruppe helt sunde og raske mennesker, der klarer sig fint igennem et arbejdsløshedsforløb. Andre, der starter ved jobcenteret, fordi de er syge, havner typisk i et flerårigt ressourceforløb, hvor en gruppe bliver tvunget i job, uddannelse eller praktik, selvom deres psykiske eller fysiske tilstand gør,