Der mangler 186 ansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune<

Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Randers Kommune. Det viser en undersøgelse fra Bureau2000, som Enhedslisten har fået lavet. Analysebureauet har undersøgt, hvor mange ekstra ansatte, der er behov for i landets kommuner, hvis vi skulle indføre minimumsnormeringer, der svarer til dem, de har i Norge. Tallene viser, at der er behov for 186 ekstra fuldtidsansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune, hvis den norske model var ambitionen. Det svarer til en stigning på næsten 30 pct. ansatte. Det må vi simpelthen kunne gøre bedre for vores børn, deres familier og de ansatte, og det ER muligt at gøre det bedre også uden at hæve forældrenes egenbetaling. Derfor foreslår Enhedslisten en model for minimumsnormeringer, der ikke kun sikrer, at der kommer 186 flere voksne i kommunens daginstitutioner. Vi foreslår helt konkret, at der på landsplan bliver ansat 10.000 fuldtidsansatte i daginstitutionerne. I Enhedslisten vil vi vil ikke kun sikre, at der er lovfastsatte skrivebordsnormeringer på 1 voksen per 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn – vi vil sikre, at den normering er opfyldt hele dagen. Vi vil også sætte et loft over, hvor store børnegrupperne må være, så der

Stop racismen – byg bro – Forsvar fællesskabet<

Læs en fyldig reportage fra arrangementet her. Lise Baastrup fra bestyrelsen var en af initiativtagerne og talte til arrangementet.Herunder Lise’s talepapir i uredigeret form. Der er stof til eftertanke. “Kære Alle Anti-racister. Det er specielt vigtigt for mig at stå her sammen med jer i dag. Specielt vigtig fordi kampen for at VI ALLE ER LIGE UANSET KØN, RACE OG TRO er noget helt fundamentalt, som jeg er opdraget med. Min mor og hendes familie var tidligt med i Modstandskampen under 2. verdenskrig deltog bl.a. i modtagelser i Hvidsten og meget mere. De kæmpede imod nazismen ikke mindst på grund af nazisterne var racister. Min mor betonede altid at der fandtes tyskere, der bekæmpede Hitler og der fandtes danske nazister, så det handlede ikke om nationalitet, men om holdninger til andre mennesker. Om ikke at tro at man er bedre end andre fordi man er tysker eller dansker men netop om, at vi alle er Lige meget værd – vi er alle mennesker. Min mor blev arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Efter krigen kom hun hjem til Danmark, men hun havde krigstraumer og skader pga. sult efter mere end 1 år i fængsel. Det påvirkede hele min familie.