Der mangler 186 ansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune<

Der er alt for få ansatte til at tage sig af børnene i vuggestuerne og børnehaverne i Randers Kommune. Det viser en undersøgelse fra Bureau2000, som Enhedslisten har fået lavet. Analysebureauet har undersøgt, hvor mange ekstra ansatte, der er behov for i landets kommuner, hvis vi skulle indføre minimumsnormeringer, der svarer til dem, de har i Norge.

Tallene viser, at der er behov for 186 ekstra fuldtidsansatte i børnehaver og vuggestuer i Randers Kommune, hvis den norske model var ambitionen. Det svarer til en stigning på næsten 30 pct. ansatte.

Det må vi simpelthen kunne gøre bedre for vores børn, deres familier og de ansatte, og det ER muligt at gøre det bedre også uden at hæve forældrenes egenbetaling.

Derfor foreslår Enhedslisten en model for minimumsnormeringer, der ikke kun sikrer, at der kommer 186 flere voksne i kommunens daginstitutioner. Vi foreslår helt konkret, at der på landsplan bliver ansat 10.000 fuldtidsansatte i daginstitutionerne. I Enhedslisten vil vi vil ikke kun sikre, at der er lovfastsatte skrivebordsnormeringer på 1 voksen per 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn – vi vil sikre, at den normering er opfyldt hele dagen. Vi vil også sætte et loft over, hvor store børnegrupperne må være, så der maksimalt må være henholdsvis 10 børn i alderen 0-2 år i en vuggestuegruppe og 20 børn i en gruppe i børnehaverne. Desuden vil vi have et opgør med alenetid – også i ydertimerne, så ingen ansat skal stå alene med ansvaret for børn. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at børnene i Randers Kommune, og for den sags skyld i resten af Danmark, ikke får den omsorg og nærhed, de har brug for. Det skal vi løse fra Christiansborg, og regningen skal Folketinget betale.

Helle Nielsen og Karina Hjorth, Folketingskandidater for Enhedslisten i Randers, Østjyllands Storkreds