Budgettet tilbage i byrådet

Det er byrådet, der skal fastsætte kommunens budget og det skal gøres i åbenhed, med mulighed for aktiv deltagelse og indflydelse af alle byrådets folkevalgte medlemmer. Sådan har det desværre IKKE være i mange år i Randers Kommune. Derfor sætter vi en proces i gang, med det formål at bringe budgettet tilbage til byrådet.

Kommunens budget skal tilbage til byrådet – følg og bidrag gerne til processen. 

Resume
Det centrale problem er, at borgmesteren (alle borgmestre indtil nu i ny Randers Kommune, det vil sige fra 2007) misbruger deres borgmesterfunktion til fordel for eget partis politiske mål. Det sker ved at foregive at lede en budgetproces, der inddrager alle partier og lokallister. I virkeligheden ekskluderer borgmesteren store dele af byrådets folkevalgte medlemmer fra forhandlingerne og aftaler kommunens budget ned til konkret enkeltsagsniveau i en mørklagt sammenpresset halvdags mødeproces med nogle få byrådsmedlemmer og nogle tilfældige partimedlemmer uden folkeligt mandat. Det sker uden referat og uden offentlig mulighed for indsigt. Desuden påvirker borgmesteren muligvis KL fastsættelse af teknisk budgetloft for kommunen uden mandat fra byrådet. 
Budgetforligsformen i Randers Kommune er en forældet udemokratisk proces, der resulterer i budgettekster og budgetpunkter, som enhver ved er noget-for-noget aftaler. Budget-underskriverne fremstår som en enig gruppe, hvad enhver kan se er løgn. Denne alt-eller-intet tilgang og pseudo-enighed betyder, at det bliver usynligt for offentligheden, hvilke punkter de enkelte partier/byrådsmedlemmer stemmer for og imod i aftalen / forliget. Det er en helt unødvendig lukkethed, der kun bidrager til politikerlede, budgetpunkter uden skygge af reelt flertal, og forvirring om hvad de enkelte partier/byrådsmedlemmer egentlig står for. 

Målet
Som udgangspunkt bør ethvert folkevalgt byrådsmedlem have fuld og uhindret adgang til alle dele af kommunens budgetproces, og processen bør foregå i plenum og med dagsorden og referat. Det bør være byrådets folkevalgte (og ikke som nu en lille håndfuld byrådsmedlemmer og partimedlemmer uden folkeligt mandat), der finder flertal for de forskellige elementer i kommunens budget via åben forhandling og normale byrådsflertalsafgørelser. Desuden bør udvalgsstyret som udgangspunkt respekteres, så budgettet regulerer og rammesætter kommunens økonomi, mens de mange konkrete enkeltsager afgøres som normalt … via kommunens udvalgsstyre.