Fællesskab og samarbejde fortsætter i valgforbund

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten indgår valgforbund. Efter et særdeles godt og tæt samarbejde i den igangværende byrådsperiode finder vi det naturligt at indgå i et fælles valgforbund. Borgernes talerør Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten har gennem en række sager i byrådsperioden kæmpet nogle kampe i fællesskab for borgerne i Randers kommune. Herunder et lille udpluk: Dagplejernes urimelige arbejdsvilkår under Covid-19. Stjernehussagen. Skandalesagen på ældreområdet og plejehjemslukningerne. Fælles for alle disse sager er det tværpolitiske arbejde alle tre lister/partier har lagt for dagen samt inddragelse af berørte borgere for at komme til bunds i sagerne og finde de rigtige løsninger. Generelt er alle tre parter interesserede i de tværpolitiske løsninger, som bl.a. også kommer til udtryk i samarbejdet om Folkemøde Randers. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten arbejder ligeledes sammen i det daglige og stiller blandt andet fælles budgetforslag. Den fælles kamp for en værdig velfærd fortsætter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten vil fortsætte det fælles arbejde for en værdig velfærd for alle kommunens borgere. Vi vil ikke se til, mens arbejdsvilkårene for dagplejerne rammer bunden, eller mens Niels går rundt med beskidt ble i ni timer. Det er vores pligt at handle. Derudover vil vi fortsat bevare åbenheden og kontakten med borgerne i verserende

Billede af Enhedslisten Randers's top-5 byrådskandiidater KV2021.

Enhedslisten Randers vokser og har valgt topkandidater til KV21

Lørdag den 29. august blev der på Enhedslisten Randers’ generalforsamling valgt både ny bestyrelse, KV21-kandidater samt folketingskandidater. Den nye bestyrelse består af hele 11 medlemmer, og udover at det er maksimum antal iht. vedtægterne, er det også første gang i Enhedslisten Randers’ historie, at vi udnytter antallet til fulde. Som spidskandidat til KV21 blev (gen)valgt Frida Valbjørn Christensen, nr. 2 blev Karina Hjorth, nr. 3 Kalle Nielsen og nr. 4 Anders Pedersen, som samtidig stiller op for partiet for første gang. Derudover blev der valgt folketingskandidater, som altid vælges én gang årligt, og her faldt valget på Frida Valbjørn Christensen som repræsentant for Randers Nord-kredsen, og Karina Hjorth blev repræsentant for Randers Syd- kredsen. På billedet ses de nyvalgte topkandidater til KV21, fra venstre: Frida Valbjørn Christensen, Karina Hjorth og Kalle Nielsen. Udtalelse fra Enhedslisten Randers Generalforsamling 29.08.2020 Det er med stor undren, at vi i medierne hele tiden ser, at der ikke er råd til pensionsordningen for særligt nedslidte – “Arne”. Danmark er et af verdens rigeste lande, hvor virksomhederne i c25-indekset samlet set – på trods af coronakrisen – kan fremvise et enormt overskud på ikke mindre end 45 milliarder kr. de seneste 2 kvartaler. Det er beskæmmende,

Enhedslistens kandidat i Randers Syd er i folketinget

Randers får endnu et folketingsmedlem Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen på barsel og vil det næste halve år overlade pladsen til 27-årige Rasmus Vestergaard Madsen fra Randers syd-kredsen. Rasmus Vestergaard Madsen læser til daglig til pædagog i Aarhus og er derudover uddannet økologisk landmand. Studierne er nu sat på pause for at tage plads i folketingssalen, hvor en intern ombytning samtidig betyder, at Rasmus overtager partiets ordførerskaber som socialordfører, LGBTQ-ordfører og ligestillingsordfører fra Pernille Skipper. Derudover skal Rasmus være dyrevelfærdsordfører. “Det bliver vildt spændende at kunne lægge pædagogikbøger til side for en periode, for at få lov til at sidde i Folketinget som social-, LGBTQ-, ligestilling- og dyrevelfærdsordfører. Til tider kan Folketinget jo godt være lidt af en børnehave, og der vil mine pædagogiske kompetencer helt sikkert komme i spil,” siger han. “Det er stadig min klare vision, som jeg også gik til valg på, at vi skal have skaffet statslige midler til at udvide letbanen fra Århus til Randers. Østjylland er ved at sande til i biler. Et letbanenet, som vi kender S-togene i København, vil klart være en løsning på fremtidens trængselsproblemer.” “Vi skal have velfærd, tryghed og et stærkt sikkerhedsnet for alle danskere i fokus igen,

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Fælles udtalelse fra Enhedslisten, Velfærdslisten og Beboerlisten 20. sep. 2018 17.09 Husk lige tandbørsten, Torben! Borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet har netop smidt Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ud af forhandlingerne om Randers Kommunes budget for 2019-22. Selv om Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ikke sagde nej til nogle af Socialdemokratiets krav, så blev vi alligevel bedt om at forlade forhandlingerne. Årsagen var – meddelte Torben Hansen på vegne af Socialdemokratiet – at partiet ikke havde tillid til, at Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten ville tage ansvar, når det kom til stykket. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten har overholdt alle aftaler med Socialdemokratiet til punkt og prikke. I modsætning til Socialdemokratiet, der havde fem medlemmer, der undlod at stemme imod den ulovlige politiske udrensning af udvalgsformændene Daniel Madié (Konservative), Bjarne Overmark (Beboerlisten) og Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten), og således brød konstitueringsaftalen fra november 2013. Derfor er det et noget besynderligt standpunkt fra et parti, der for kort tid siden begik aftalebrud. Beboerlisten, Enhedslisten og Velfærdslisten pressede i forhandligerne på for en socialt retfærdig skattestigning, så kernevelfærden kunne sikres. En skattestigning, der ville være helt i tråd med Torben Hansens og Socialdemokratiets valgløfter. Det var imidlertid umuligt at få andet svar fra Torben Hansen, end

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Enhedslisten Randers lørdag d.24. marts kl. 13.00 i Fritidscentret Vestergade lokale 11. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent. Afdelingsbestyrelsens beretning Godkendelse af det reviderede regnskab. Budget for det kommende år. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af revisor og revisor suppleant. Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. Valg af lokale folketingskandidater. Eventuelt.

Billede af Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten i byrådet

Ved kommunalvalget 2017 blev Frida Valbjørn Christensen byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Miljø- og Teknikudvalget. Som byrådsmedlem bakkes Frida op af Byrådsnetværket, som er et netværk af kommunalt interesserede medlemmer eller sympatisører af Enhedslisten Randers. Byrådsnetværket er under opbygning frem til kommunalvalget 2021 – og du er meget velkommen. Blot kontakt Frida, en fra bestyrelsen, eller en af byrådskandidaterne.

Frida er ny spidskandidat for Enhedslisten Randers

PRESSEMEDDELSE 14. MAJ 2017 Det bliver den 18-årige htx-studerende Frida Valbjørn Christensen som bliver spidskandidat for Enhedslisten Randers til det kommende kommunalvalg. 1. Frida Valbjørn Christensen [email protected] 27 82 86 46 Spidskandidatpladsen var blevet ledig efter at den hidtidige spidskandidat Anni Holmann Andersen for et par uger siden meldte sig ud af Enhedslisten. På et bestyrelsesmøde i Enhedslisten er det blevet besluttet, at man respekterer den afstemning, der i marts var på et medlemsmøde om de tre første pladser på Enhedslistens liste til kommunalvalget. Her blev Anni Holmann Andersen valgt som nr. 1, Frida Valbjørn Christensen valgt som nr. 2 og Kalle Nielsen blev valgt som nr. 3. Det betyder, at med Anni Holmann Andersens udmeldelse af Enhedslisten, at Frida Valbjørn Christensen nu er spidskandidat, mens Kalle Nielsen står som nr. 2. Der vil på et senere tidspunkt blive valgt nogle yderligere kandidater til Enhedslisten liste til kommunalvalget. Blandt andet publiceret her.

Pressemeddelelse 4. maj 2017

Pressemeddelelse 4. maj 2017 Spidskandidaten for Enhedslisten Randers til kommunalvalget 2017 Anni Andersen har torsdag d. 4. maj meldt sig ud af Enhedslisten og er dermed ikke længere opstillet til kommunalvalget. I den anledning udtaler kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: – Enhedslisten i Randers står i en speciel situation op til kommunalvalget. Enhedslisten stiller selvstændigt op samtidig med at Enhedslisten har enkeltmedlemmer som er aktive i henholdsvis Beboerlisten og Velfærdslisten. – Der har i Enhedslisten i et stykke tid været nogle uenigheder om hvordan man har skullet håndtere denne problematik. Dette har så torsdag givet sig udslag i at spidskandidaten Anni Andersen har meldt sig ud af Enhedslisten. –Bestyrelsen i Enhedslisten Randers vil hurtigst muligt holde et møde for at drøfte hvordan vi kommer videre med vores kommunalvalgkamp.

Enhedslisten vil i byrådet

Enhedslisten Randers har på et medlemsmøde besluttet at stille op til det kommende byrådsvalg i november 2017. Ved sidste byrådsvalg i 2013 stillede Enhedslisten Randers ikke op, men besluttede i stedet at bakke op omkring Beboerlisten. Enhedslisten Randers skal nu til at forberede den kommunale valgkamp. Bl.a skal der findes byrådskandidater. I den anledning siger kontaktperson for Enhedslisten Randers Frede Kirkholm Nielsen: “Der blev på medlemsmødet givet udtryk for at man var særdeles tilfreds med det arbejde, som Beboerlisten og også Velfærdslisten hidtil har lavet i byrådet. Så det er ikke utilfredshed med det arbejde som Beboerlisten og Velfærdslisten har lavet, som gør, at Enhedslisten stiller op som selvstændigt parti til det kommende kommunalvalg”. En evt. enhedslisterepræsentation skal ses som et supplement til Beboerlisten og Velfærdslisten. En selvstændig enhedslisteopstilling vil ifølge Frede Kirkholm Nielsen styrke venstrefløjen i Randers. “Enhedslisten står jo stærkt på landsplan og det bør kunne overføres til det kommunalpolitiske arbejde i Randers,” siger han. Frede Kirkholm Nielsen, Enhedslisten, Randers. Pressemeddelelse gengivet her 3/11 2016

Folketingskandidater på plads !

Så er det helt formelt og officielt på plads: Vore folketingskandidater er: Helle Nielsen i Randers Nord Rasmus Vestergård Madsen i Randers Syd. Til lykke til dem og til vi andre. Vi glæder os til at føre valgkamp sammen med dem. Den samlede liste for Østjyllands Storkreds ser i øvrigt sådan ud: 1. Nikolaj Villumsen, Århus Øst. 2. Søren Egge Rasmussen, Århus Nord. 3. Rasmus Vestergaard Madsen, Randers Syd. 4. Ditte Marie Thejsen, Horsens og Hedensted. 5. Maria Temponeras, Skanderborg 6. Else Kayser, Århus Syd. 7. Helle Nielsen, Randers Nord. 8. Gina Magdulin Ewea, Århus Vest. 9. Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Djurs. 10. Bodil Kvistgård Olsen, Faurskov. Et stærkt hold, som nok skal give et godt valgresultat.