Billede af Anders Pedersen.

Alle borgere skal behandles lige, også dem på overførselsindkomst

Af Anders Pedersen. Jobcentret i Randers har desværre fået prædikatet som et af Danmarks mest inkompetente jobcentre. Det vil Enhedslisten have lavet om! Langt de færreste af os kommer nogensinde til at have med jobcentret at gøre, og det skal vi være taknemmelige for, når vi bor i Randers. Her har vi desværre nogle trælse tendenser, hvor nogle af de mennesker, der er tilknyttet jobcentret, oplever at blive presset ud i jobs, praktikker eller uddannelse, som de ikke er rustet til, eller som ikke fører til en permanent løsning. Mødet med jobcentret kan for nogle være en ubehagelig oplevelse, som kan udløse forskellige symptomer på sygdom, i forvejen syges tilstand kan forværres under forløbet, ja vi har sågar set eksempler på PTSD-diagnoser, udviklet netop på grund af oplevelserne med jobcentret. Desværre gives deres færre førtidspensioner og meget få revalideringer, hvorfor det kan virke som om, at alle skæres over én kam. Der er selvfølgelig en gruppe helt sunde og raske mennesker, der klarer sig fint igennem et arbejdsløshedsforløb. Andre, der starter ved jobcenteret, fordi de er syge, havner typisk i et flerårigt ressourceforløb, hvor en gruppe bliver tvunget i job, uddannelse eller praktik, selvom deres psykiske eller fysiske tilstand gør,

Enhedslisten støttede Mellemfolkeligt Samvirkes forslag om at tage imod flygtningebørn

Af Frida Valbjørn Christensen. I sommeren 2020 var der stort fokus på den græske flygtningelejr Moria. I flygtningelejren, som nu desværre er brændt ned, levede der ca. 20.000 flygtninge, hvoraf ca. 4.000 var børn. Moria var ellers kun beregnet til at huse 3.000 flygtninge. Det betød, at der hverken var nok lægehjælp eller mad til de mange flygtninge. I Enhedslisten er vores grundlæggende holdning, at ingen mennesker flygter for sjov. Når man vælger at forlade sit hjemsted og tage børnene med på flugt, er det fordi, det er farligere at blive. Derfor mener vi også, at Danmark skal påtage sig sin del af ansvaret, hvorfor vi bakkede op om Mellemfolkeligt Samvirkes forslag om, at byrådet skulle henvende sig til regeringen for at meddele, at Randers kommune ville kunne tage imod en andel af disse flygtninge. Forslaget, der var bragt i byrådet af SF, blev desværre nedstemt. Byrådsflertallet argumenterede for, at der var tale om et nationalt anliggende. Det var vi i Enhedslisten enige i, men det ændrer ikke på, at et byråd til enhver tid kan rette henvendelse til regeringen med henblik på at opfordre til, at en politik laves om. Byrådsflertallet har da også flere gange benyttet sig af

E-Boks i weekenden? Nej tak!

Af Frida Valbjørn Christensen. En gruppe af borgere på sociale ydelser oplever ubehag og angstlignende symptomer, når de modtager E-Boks. I 2021 forsøgte Enhedslisten derfor at lette deres bekymringer med et forslag, der skulle fritage alle borgere fra at modtage E-Boks i weekenderne. En mindre gruppe får voldsomme symptomerI et indslag på TV2 Østjylland, der blev lavet i forbindelse med, at Enhedslisten fremsatte forslaget, mødte vi Marianne Grann og Lisbeth Sand, der fortalte om, hvordan de føler sig ødelagte i en hel weekend, når et brev i E-Boks tikker ind fredag aften. Både Marianne Grann og Lisbeth Sand har været fanget i systemet i flere år og har både oplevet at få angst og stresslignende symptomer, når brevene tikker ind. Ét er at brevene kommer på det tidspunkt, hvor der endelig kan holdes weekend, og bekymringerne kan lægge sig. Noget andet er, at hvis borgeren har spørgsmål til brevet, må vedkommende vente i op til to døgn (hvis ikke længere pga. ferie) på at få afklaring. Forslaget mødte modstand blandt borgerneForslaget faldt ikke just i god jord på den lokale Facebookside, ”Facebook Randers”. Nogle brugere troede sågar, at der var tale om en aprilsnar, andre mente, at forslaget var humoristisk

Torben Hansen leger ”de riges julemand”, imens naturen og velfærden hastigt går til grunde

Værkets scenetræk, Thorstrappen, en skulptur og Regnskoven må være nogle af de helt store udskejelser som budgetforligspartierne kunne finde på i denne omgang. Nuvel, vi skal da med rette rose budgetforligspartierne for at medtage Enhedslistens forslag om en tilgængelighedspolitik, samt klimaplanen som vi plantede det første frø til. Budgetforligspartierne har valgt at fastholde tidligere besluttede, ikke-udmøntede besparelser samtidig med, at effektiviseringsbidraget fortsat er en del af budgettet. Effektiviseringsbidraget er stort, hvilket vil sige, at der skal rigtig mange penge til, før budgetforligspartierne med rette kan sige, at de har forbedret områderne og ikke bare forringet dem mindre, end planen var i basisbudgettet. Samtidig med at besparelserne er fastholdt, er prioriteringerne fortsat skæve. Vi har brug for flere stemmer til de rigtige velfærdspartier for at rette op på denne skævhed. Specialskolerne lider fortsat!Det betyder f.eks., at der fortsat vil ske besparelser på specialskolerne, der har været ramt hårdt over en temmelig lang periode. Her er altså tale om elever, der skal have et tilbud, der matcher deres behov samt ro i deres hverdag. Besparelser og trusler herom er i hvert fald ikke vejen frem. Kollektiv transport bør fremmesDen kollektive transport rammes også fortsat af besparelser – et område, der ellers har

Ét mandat fra øjeblikkelige minimumsnormeringer

Under budgetforhandlingerne 2020 var Enhedslisten, som vanligt, nogle af de første, der blev bedt om at forlade budgetforhandlingerne. Det er her vigtigt for os at tilføje, at vi til samtlige budgetforhandlinger har effektiviseringsforslag, der passer til vores politik, med på bordet og aldrig har stillet ultimative krav. Som timerne gik, efter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten var blevet bedt om at forlade forhandlingerne, viste det sig, at Venstre og Dansk Folkeparti heller ikke skulle være en del af 2020-budgetforliget med Borgmesteren. Vi samlede os og forhandlede. Vi gik på kompromiser, men ikke så store, at vi i Enhedslisten mente, at vi ville komme til at stemme for forringelser. Et velfærdsbudgetVi sad der og havde samlet 15 mandater om et budgetforslag, der ville betyde, at der ikke ville blive sparet på velfærdsområderne. En stor opnormering af ældreområdet, øjeblikkelige minimumsnormeringer og et tocifret millionbeløb til cykelstier havde også fundet vej ind i det fælles ”alternative” budgetforslag. Glæden over at der var en chance for at sikre, at de ældre, skolerne og børnene ikke længere skulle være ofre for sparekniven var uendelig stor. Selvom en budgetaftale indgået med Venstre og Dansk Folkeparti naturligvis altid vil være et kompromis, følte vi, at vi kunne gøre

Fællesskab og samarbejde fortsætter i valgforbund

Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten indgår valgforbund. Efter et særdeles godt og tæt samarbejde i den igangværende byrådsperiode finder vi det naturligt at indgå i et fælles valgforbund. Borgernes talerør Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten har gennem en række sager i byrådsperioden kæmpet nogle kampe i fællesskab for borgerne i Randers kommune. Herunder et lille udpluk: Dagplejernes urimelige arbejdsvilkår under Covid-19. Stjernehussagen. Skandalesagen på ældreområdet og plejehjemslukningerne. Fælles for alle disse sager er det tværpolitiske arbejde alle tre lister/partier har lagt for dagen samt inddragelse af berørte borgere for at komme til bunds i sagerne og finde de rigtige løsninger. Generelt er alle tre parter interesserede i de tværpolitiske løsninger, som bl.a. også kommer til udtryk i samarbejdet om Folkemøde Randers. Enhedslisten, Beboerlisten og Velfærdslisten arbejder ligeledes sammen i det daglige og stiller blandt andet fælles budgetforslag. Den fælles kamp for en værdig velfærd fortsætter Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten vil fortsætte det fælles arbejde for en værdig velfærd for alle kommunens borgere. Vi vil ikke se til, mens arbejdsvilkårene for dagplejerne rammer bunden, eller mens Niels går rundt med beskidt ble i ni timer. Det er vores pligt at handle. Derudover vil vi fortsat bevare åbenheden og kontakten med borgerne i verserende

Motorvejs-Torben bekæmper muligheden for flere cykelstier

Af Frida Valbjørn . På aftenens byrådsmøde nedstemte budgetforligspartierne et forslag fra Venstre om at søge penge fra en regeringspulje, der giver halv pris på cykelstier. De ellers selvudråbte miljø- og økonomisk ansvarlige partier S, SF og R var ikke interesseret i halv pris på kommende cykelstier, mens det ikke kom som den store overraskelse, at K stemte i mod. Dette trods de økonomi-sikrende omstændigheder i principperne for regeringspuljen, der gør, at vi ikke er bundet af tilsagn om penge til cykelstier, samt at vi har 6 år til at benytte os af et eventuelt tilsagn om tilskud. Der er altså ingen logisk grund til ikke at søge konkret, tydeligt og bredt. Vi har overhovedet intet af miste. Det her viser udelukkende, at budgetforligspartierne ikke kan finde hoved og hale i den ”økonomiske ansvarlighed” som de selv er garant for, og som de ellers går kvalmende meget op i at belære os andre om. Der var trods modviljen heller ikke et eneste logisk argument imod et større fokus på fremkommeligheden for byens cykellister.

Enhedslisten foreslår gratis tandbehandling

Af Frida Valbjørn Christensen. Tandbehandling kan ikke bare være en stor omkostning, men er også vanvittigt vigtigt, hvis ikke små problemer skal vokse sig større og udvikle sig til andre sundhedsskadelige tilstande i kroppen. Derfor foreslår Enhedslisten, at forvaltningen undersøger, hvad det koster at tilbyde gratis tandeftersyn og -behandling for i første omgang personer på overførselsindkomst. Beregningerne skal bruges til byrådets videre stillingtagen til tilbuddet om gratis tandbehandling. På længere sigt håber vi i Enhedslisten, at der på nationalt plan kan skabes enighed om, at tandbehandling bliver ligestillet med besøg hos lægen og dækkes af den offentlige sygesikring. Når der ikke er mange penge at rutte med, ved vi, at de omkostningsfyldte besøg ved tandlægen er noget af det første, der spares væk. Vi som byråd har et ansvar for borgernes sundhed, og her er tandsundheden også en væsentlig faktor. Betændelsestilstande i mundregionen kan føre andre sundhedsskadelige tilstande i kroppen med sig, hvorfor det er vigtigt at få ordnet eventuelle problematiske tilstande i tide. Dette vil samlet set også give en god økonomisk gevinst for samfundet.

Letbanen til Randers!

Antallet af biler stiger og stiger hvert år, mens flaskehalsen omkring Randers Bro bliver værre og værre. Der bliver snakket om den ene og anden bro, endda en tunnel! Men ingen af disse forslag hjælper på at mindske udledningen af CO2, tværtimod. De giver incitament til, at der skal endnu flere biler på vejene, for det er jo “nemmere”, men udleder desværre mere CO2. Den såkaldte klimabro koster 600 millioner kroner, som man ville kunne investere i en meget grønnere løsning, nemlig Letbanen. Man burde i byrådet i samarbejde med nabokommunernene arbejde på at få udvidet letbanen fra Århus til Randers, så man kan koble på i Lisbjerg, hvilket giver god mening for at skabe forbindelse til hele Aarhus N og de mange arbejdspladser. Hvis man får tilpasset køreplanerne, så man kan ankomme på sit job kl. 8, vil det også være tidsbesparende. Mulighederne for at komme til Aarhus med offentlig transport i dag er få og dårligt planlagte. For at komme til toget/bussen i dag skal man først med bus i Randers og derefter, hvis man skal udenfor Aarhus C, skal man skifte til enten Letbanen eller bussen. Derudover passer busforbindelserne i dag meget dårligt i forhold Letbanen eller

Endelig er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført

Af Frida Valbjørn Christensen. En ældre, der udsættes for omsorgssvigt, er en for mange. Endelige er undersøgelsen af omsorgsområdet i Randers kommune gennemført. Undersøgelsen dækker bl.a. et tema om det samlede ældreområde og et særskilt tema om Huset Nyvang. Vedrørende Huset Nyvang skitseres bl.a. følgende: centeret var underfinansieret fra start der blev gennemført visiteringer uden sikkerhed for, at centeret reelt var klar til at løfte opgaven der har været en personaleudskiftning, der svarer til udskiftning af alt personale på 2,5 år flere har oplevet ikke at få den pleje de har behov for centeret er endnu ikke på et niveau, hvor man kan kaldet det ”specialiseret tilbud”, på trods af, at beboerne har brug for et sådant Jeg er ikke i tvivl om, at langt de fleste medarbejdere knokler for at holde skruen i vandet, men med en underfinansieret arbejdsplads forstår jeg sgu godt, at det kan være svært. Det skal dog lykkedes. En ældre der bliver udsat for omsorgssvigt, er en for mange. Der skal derfor holdes fast og justeres på den handleplan som byrådet vedtog i januar, og hvis dette kræver yderligere tilførsel af ressourcer, så skal de bare tildeles lige med det samme. Enhedslisten ser med glæde,